PAN COGITO NA HORYZONCIE ZDARZEŃ. JĘZYK POETYCKI JOSIFA BRODSKIEGO I ZBIGNIEWA HERBERTA JAKO INSTRUMENT PROCESU MYŚLENIA

Ewa Nikadem-Malinowska

Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

------------------
Иосиф Бродский, Поклониться тени, Санкт-Петербург 2001.

Hans Georg Gadamer, Dziedzictwo Europy, Warszawa 1992.

Leszek Kołakowski, Horror metaphysicus, Warszawa 1990.

Jerzy Zalewski, Obywatel poeta, film dokum., 2000.

Ludwig Wittgenstein, Tracłatus logico-philosophicus, Warszawa 2002.

Martin Heidegger, Co zwie się myśleniem?, Warszawa-Wroclaw 2000.

Hans Georg Gadamer, Rozum, słowo, dzieje, Warszawa 2000.

Czesław Miłosz, Druga przestrzeń, Kraków 2002.
Pobierz


Opublikowane
2004-12-01

Cited By /
Share

Nikadem-Malinowska, E. (2004). PAN COGITO NA HORYZONCIE ZDARZEŃ. JĘZYK POETYCKI JOSIFA BRODSKIEGO I ZBIGNIEWA HERBERTA JAKO INSTRUMENT PROCESU MYŚLENIA. Acta Neophilologica, (VI), 5–13. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1446

Ewa Nikadem-Malinowska 
Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie