Przeżycie estetyczne wobec rzeczywistości realnej jako inspiracja literacka (napodstawie wierszy „Motyl" i „Mucha” Josifa Brodskiego)

Ewa Nikadem-Malinowska

Uniwersytet Wamińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

--------------
Gołaszewska Maria, Estetyka pięciu zmysłów, Warszawa-Kraków 1997.

Бродский Иосиф, Осенний крик ястреба, Ленинград 1990.

Gałczyński Konstanty Ildefons, Poezje, Warszawa 1976.

Łotman Jurij, Kultura i eksplozja, Warszawa 1999.

Eco Umberto, Czytanie świata, Kraków 1999.
Pobierz


Opublikowane
2000-12-01

Cited By /
Share

Nikadem-Malinowska, E. (2000). Przeżycie estetyczne wobec rzeczywistości realnej jako inspiracja literacka (napodstawie wierszy „Motyl" i „Mucha” Josifa Brodskiego). Acta Neophilologica, 1(II), 179–184. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1613

Ewa Nikadem-Malinowska 
Uniwersytet Wamińsko-Mazurski w Olsztynie

Inne teksty tego samego autora