Inspiracje rosyjskich poetów kolorystów (G. Dzierźawin, F. Tiutczew, K. Balmont, A. Bieły, A. Blok, N. Klujew, S. Jesienin)

Wawrzyniec Popiel-Machnicki

UAM w PoznaniuAbstrakt

---------
Smorczewska H., Motyw słońca w poezji G.Dierżawina, [w:] „Stadia Rossica Poznaniensia”, nr. XVIII, Poznań 1986.

Jakimczuk W., Barwy achromatyczne a katastroficzność w liryce Fiodora Tiutczewa. „Przegląd Rusycystyczny”, nr 47-48, 1990.

Tiutczew F., Poezje, Warszawa 1957.

Чернейко H., „Синэстетизм" А. Блока в теме севера и юга (на материале „Итальянских стихов” и цикла „Кармен”). „Филологические науки”, № 5-6, 1995.

Бальмонт K., Избранное, Москва 1989.

Pollak S., Niepokoje poetów, Kraków 1972.

Марченко A., Поэтический мир Есенина, Москва 1972.
Pobierz


Opublikowane
1999-12-01

Cited By /
Share

Popiel-Machnicki, W. (1999). Inspiracje rosyjskich poetów kolorystów (G. Dzierźawin, F. Tiutczew, K. Balmont, A. Bieły, A. Blok, N. Klujew, S. Jesienin). Acta Neophilologica, 1(I), 128–134. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1634

Wawrzyniec Popiel-Machnicki 
UAM w Poznaniu