РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР В ОЦЕНКЕ ЧЕСЛАВА МИЛОША

Wawrzyniec Popiel-Machnicki

Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuAbstrakt

The assessment of our eastern neighbour made by Czesław Miłosz seems to be very interesting
especially in the context of current events in Russia and Ukraine as well as mass media comments
on the attempts at the recreation of the Russian empire. Our Nobel Prize winner knew Russia and
Russian people very well. He was an expert at Russian literature and wrote numerous essays about
this country. Miłosz as an advocate of “a little homeland” was concerned about Russian imperial
attitudes. He took it into consideration while evaluating the achievements of Russian writers, thinkers
and Nobel laureates in literature. It was also the reason for a heated dispute with Joseph Brodsky.


Słowa kluczowe:

Czesław Miłosz, imperialism, “a little homeland”, Central Europe, Dostoyevsky, Pasternak, Solzhenitsyn, Brodsky


Брио В., Между Россией и Европой. Чеслав Милош о Польше, России, Европе, Иерусалим,
http://institut-est-ouest.ens-lyon.fr/spip.php?article117&lang=fr [24.03.2014].

Грудзинская-Гросс И., Милош и Бродский. Магнитное поле, пер. Алексеев М., http://magazines.
russ.ru/inostran/2011/7/ir7.html [17. 04. 2014].

Грудзинская-Гросс И., Россия и Америка – две империи // Грудзинская-Гросс И., Милош и
Бродский. Магнитное поле, пер. Алексеев М., http://magazines.russ.ru/inostran/2011/7/ir7.
html [17. 04. 2014].

Милош Ч., Добро - это мы, зло – это Россия, http://inosmi.ru/poland/20120223/186537802.
html [17. 04. 2014].

Солженицын А., Нобелевская лекция по литературе, http://www.lib.ru/%3E%3C/PROZA/
SOLZHENICYN/s_nobel.txt [26. 04. 2014].

Ушинскене В., 2011, К столетию Чеслава Милоша, „Slavistica Vilnensis”, № 56 (2), 77.

Bieńkowska E., 2007, Głosy o książce Ireny Grudzińskiej-Gross „Miłosz i Brodski. Pole
magnetyczne”, Zeszyty Literackie, R. 25, nr 2, 2007, 182.

Dobieszewski J., 2012, Słodkie prawdy, „Nowe książki”, nr 5, с. 33.

Grudzińska-Gross I., 2007, Miłosz i Brodski. Pole magnetyczne, Kraków.

Miłosz Cz., 1983, Źródła leżą w Zachodniej Europie. Czesław Miłosz odpowiada na pytania
Zbigniewa Podgórca, Literatura na świecie, nr 3 (140).

Miłosz Cz., 2010, Rosja. Widzenia transoceaniczne. Tom I. Dostojewski – nasz współczesny,
Warszawa, пер. Кузнецов Н., http://www.novpol.ru/index.php?id=1801 [12. 01. 2014].

Miłosz Cz., 2010, Rosja. Widzenia transoceaniczne. Tom I. Dostojewski – nasz współczesny,
Warszawa, пер. Дубин Б., http://magazines.russ.ru/slo/2001/1/ross.html [14. 02. 2014].

Miłosz Cz., 2011, Rosja. Widzenia transoceaniczne. Tom II. Mosty napowietrzne, Warszawa.
Pasierski E., 2011, Młody Miłosz wobec Rosji, Zeszyty Literackie, R. 29, nr 1, 200.

Szumna M., 2011, Godna podziwu monotonia, Dekada literacka, R. 21, nr 1-2, 101.

Wójciak M., 2005, Miłosz, Dostojewski i Rosja, „Polonistyka”, R. 58, nr 1, 33-34.

Venclova T., W poszukiwaniu raju na ziemi, Tygodnik Powszechny – Kultura, nr 5 (3212), 2011,
http://tygodnik.onet.pl/kultura/w-poszukiwaniu-raju-na-ziemi/8mpvm [30. 05. 2014]

Zarzycka-Berard E., 2012, Poezja i imperium, Zeszyty Literackie, R. 30, nr 1, с. 230.

Opublikowane
2014-12-01

Cited By /
Share

Popiel-Machnicki, W. (2014). РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР В ОЦЕНКЕ ЧЕСЛАВА МИЛОША. Acta Neophilologica, 2(XVI), 229–237. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/797

Wawrzyniec Popiel-Machnicki 
Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu