S.N.U.F.F.: człowiek w pułapce symulakrów (postmodernistyczna koncepcja Wiktora Pielewina)

Ewa Pańkowska

Uniwersytet w Białymstoku


Abstrakt

Victor Pelevin is one of the most prominent exponents of Russian literary postmodernism. His novel S.N.U.F.F. (2011) is analyzed in this paper. Pelevin’s novel is set in the future (but the book contains many allusions and references to contempo-rary reality). As the aftermath of the collapse of the old world (after apocalyptic events) the earth has been divided into two countries (two nations): Byzantion (Big Byz) with advanced technology (where 3D simulations have almost completely replaced real life) and Urkaine whose inhabitants are called Orks and who are technologically backward. To keep the people of Byzantion entertained, the news companies periodically start wars which are filmed by CINEWS INC. Pelevin focuses our attention on mass media manip-ulation methods and techniques. The writer demonstrates that television manipulates information and produces its “own” versions of events – its “own” version of the war. This self-creation of television (“hyperreality”) has no reference to what is authentic. The aim of this article is to present and discuss relations and connections between “real reality” and “hyperreality” (virtual reality), between real emotions and their simulacra, between a “real” man and a “sura” (a surrogate woman, a human-like doll).


Słowa kluczowe:

simulacrum, illusion, virtual, media manipulation, snuff


Andrianova Mariâ Dmitrievna. 2014. Èksperimenty s žanrom utopii v tvorčestve V. Pe-levina. „Vestnik SPBGU” vyp. 4: 119-126 [Андрианова Мария Дмитриевна. 2014. Эксперименты с жанром утопии в творчестве В. Пелевина. „Вестник СПбГУ” вып. 4: 119-126].

Batorowska Hanna, Klepka Rafał, Wasiuta Olga. 2019. Media jako instrument wpływu informacyjnego i manipulacji społeczeństwem. Kraków: Wydawnictwo Libron.

Blukacz Mateusz. 2014. Snuff movies – filmy ostatniego tchnienia. W: Człowiek Zalogowany 3. Różnorodność sieciowej rzeczywistości. Red. Tucholska K., Wysocka-Pleczyk M. Kraków: Biblioteka Jagiellońska: 95-102.

Boryszewski Wojciech. 2013. Elementy powieści postmodernistycznej w „Magu” Johna Fowlesa. „Prace Literaturoznawcze” nr 1: 167-178.

Černâvskaâ Ûliâ Olegovna. 2013. Tradicii žanra antiutopii v povesti V. Pelevina „S.N.U.F.F.”. „Vestnik TGPU” vyp. 2 (130): 64-68 [Чернявская Юлия Олеговна. 2013. Традиции жанра антиутопии в повести В. Пелевина „S.N.U.F.F.”. „Вест-ник ТГПУ” вып. 2 (130): 64-68].

Dudziński Przemysław, Głownia Dawid. 2015. Kwiaty ciała i krwi: wokół mitu filmów snuff. „Studia Humanistyczne AGH” t. 14/1: 155-170.

Eco Umberto. 2008. Nadinterpretowanie tekstów. W: Eco U., Rorty R., Culler J., Brooke-Rose Ch. Interpretacja i nadinterpretacja. Red. Collini S. Przeł. Bieroń T. Kraków: Wydawnictwo Znak: 51-75.

Harwas-Napierała Barbara. 2005. Etyczne aspekty manipulacji. „Poznańskie Studia Teologiczne” t. 18: 247-259.

Kamieński Łukasz. 2009. Technologia i wojna przyszłości: wokół nuklearnej i informacyjnej rewolucji w sprawach wojskowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Letova Polina Sergeevna. 2015. „S.N.U.F.F.”: roman-antiutopiâ Viktora Pelevina. „Naučnyj alʹmanah” No 10-4 (12): 530-532 [Летова Полина Сергеевна. 2015. „S.N.U.F.F.”: ро-ман-антиутопия Виктора Пелевина. „Научный альманах” No 10-4 (12): 530-532].

Miczka Tadeusz. 2009. Czysta iluzja i testowanie realności: dwie rzeczywistości wirtualne – dwa uczestnictwa. W: Człowiek a światy wirtualne. Red. Kiepas A., Sułkowska M., Wołek M. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego: 11-30.

Nadozirnaâ Tatʹâna Vladimirovna. 2015. Pelevin VS Nabokov: „S.N.U.F.F.” kak remejk „Lolity”. „Gumanitarnye issledovaniâ” No 3 (7): 53-56 [Надозирная ТатьянаВладимировна. 2015. Пелевин VS Набоков: „S.N.U.F.F.” как ремейк „Лолиты”. „Гуманитарные исследования” No 3 (7): 53-56].

Nakoneczny Tomasz. 2016. Pielewin i pustka. Rzecz o nowych horyzontach literatury. „Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog” t. VI: 131-149.

Nalewajk Żaneta. 2017. Problem nadinterpretacji w badaniach literackich. „Tekstualia” nr 1 (48): 5-14.

Nalewajk Żaneta, Czardybon Marcin. 2017. Delimitowanie bezkresu? O granicach nadinterpretacji. „Tekstualia” nr 1 (48): 3-4.

Nycz Ryszard. 1990. Intertekstualność i jej zakresy: teksty, gatunki, światy. „Pamiętnik Literacki” t. 81, nr 2: 95-116.

Pańkowska Ewa. 2016. Powieści Wiktora Pielewina. Kontekst postmodernistyczny. Interpretacje. Białystok: Wydawnictwo Prymat.

Pelevin Viktor Olegovič. 2012. S.N.U.F.F. Moskva: Izdatelʹstvo Èksmo [Пелевин Виктор Олегович. 2012. S.N.U.F.F. Москва: Издательство Эксмо].

Pelevin Viktor Olegovič. 2017. iPhuck 10. Moskva: Izdatelʹstvo Èksmo [Пелевин Виктор Олегович. 2017. iPhuck 10. Москва: Издательство Эксмо].

Piotrowska Agnieszka Lubomira. 2002. Pepsi = popkultura = Pielewin?. „Przekrój” nr 19/2968: 46.

Polak Andrzej. 2013. „S.N.U.F.F.” – utopia zrealizowana (o pewnym aspekcie nowej powieści Wiktora Pielewina). „Przegląd Rusycystyczny” nr 4 (144): 107-122.

Polak Andrzej. 2014. Ludzki robot, nieludzki człowiek. „S.N.U.F.F.” (2011) Wiktora Pielewina. W: Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 1: Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny. Red. Tymieniecka-Suchanek J. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego: 244-256.

Pyhtina Ûliana Grigorʹevna. 2013. Struktura virtualʹnogo prostranstva v romane Viktora Pelevina „S.N.U.F.F.”. „GISAP: Philological Sciences” No 2: 56-59 [Пыхтина Юлиана Григорьевна. 2013. Структура виртуального пространства в романе Виктора Пелевина „S.N.U.F.F.”. „GISAP: Philological Sciences” No 2: 56-59].

Rešetnikov Kirill Ûrʹevič. 2004. Kak pojmatʹ lisu za hvost. „Gazeta” ot 11 noâbrâ. W: http://www.gzt.ru/print.php?p=culture/2004/11/11/065219.html [Dostęp 18 VII 2006]. [Решетников Кирилл Юрьевич. 2004. Как поймать лису за хвост. „Га-зета” от 11 ноября. W: http://www.gzt.ru/print.php?p=culture/2004/11/11/065219.html [Dostęp 18 VII 2006].

Sobol Izabela. Mieć czy być? Kryzys wartości we współczesnym świecie. W: http://www.filozofia.pl/old/ff04/teksty/sobol.pdf [Dostęp 31 VIII 2019].

Tomaszewski Wojciech. 2019. Nowy szokujący trend. „Seks lalki są lepsze niż prawdziwe kobiety”. Tak uważa coraz więcej mężczyzn. W: https://wolnosc24.pl/2019/01/10/nowy-szokujacy-trend-seks-lalki-sa-lepsze-niz-prawdziwe-kobiety-tak-uwaza-coraz--wiecej-mezczyzn/ [Dostęp 31 VIII 2019].

Wołodźko-Butkiewicz Alicja. 2004. Od pieriestrojki do laboratoriów netliteratury. Przemiany we współczesnej prozie rosyjskiej. Warszawa: Wydawnictwo Studia Rossica.

Zaborowska Wiesława. 2002. Kontekstualność w nauczaniu literatury. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” t. 5: 307-338.

Zaczkowska Anna. Stwórzmy sobie obcego. Potem go zabijemy. Refleksje na marginesie lektury antyutopii Wiktora Pielewina. W: http://opcje.net.pl/anna-zaczkowska-stworz-my-sobie-obcego-potem-go-zabijemy-refleksje-na-marginesie-lektury-antyutopii-wik-tora-pielewina/ [Dostęp 31 VIII 2019].

Ziętek Agnieszka. 2013. Jean Baudrillard wobec współczesności. Polityka, media, społeczeństwo. Kraków: Wydawnictwo Universitas.
Pobierz


Opublikowane
2019-12-01

Cited By /
Share

Pańkowska, E. (2019). S.N.U.F.F.: człowiek w pułapce symulakrów (postmodernistyczna koncepcja Wiktora Pielewina). Acta Neophilologica, 2(XXI), 201–216. https://doi.org/10.31648/an.4756

Ewa Pańkowska 
Uniwersytet w Białymstoku