Trening metaleksykograficzny w globalnej rzeczywistości online – praktyczna pomoc czy archaizm w międzykulturowym procesie glottodydaktycznym XXI wieku

Bartosz Poluszyński

Uniwersytet Opolski / University of Opole


Abstrakt

In this article, its author offers the practical considerations of a philologist, a linguist, a translation-studies researcher, and an eager modern-language academic teacher, regarding a range of contemporary technological solutions/tools for enhancing the acquisition of a foreign language (English). In particular, the author refers to electronic pedagogical dictionaries – the monolingual Dictionary.com, the bilingual Wielojęzyczny słownik polskiOFFLINE, and the semibilingual Słownik angielskiegoDiki, which are presently commonly used by young language learners. Such smart-applications developed for smartphones and tablets – in the author’s view – are remarkable tools for enhancing the complex language teaching and learning process, but – on the other hand – they do require certain methodological training if they are to bring a range of didactic benefits to their users. As the author perceives this notion, such a training regarding the smart dictionary applications – the metalexicographic training – should become the integral part of the modern language teaching and learning process, which may serve as highly beneficial to both smart-users of electronic dictionaries and their smart-teachers alike.


Słowa kluczowe:

lexicography, metalexicographic training, pedagogical online applications/resources, didactic process, pedagogical dictionaries


Cambridge Learner’s Dictionary. Słownik angielsko-polski polsko-angielski. 2011. Cam-bridge: Cambridge University Press.

Lisiecka-Czop Magdalena. 2015. Korzystanie ze słowników elektronicznych jako strategia rozwiązywania problemów językowych – o świadomości leksykograficznej studentów germanistyki. „Lingwistyka Stosowana” 15(4): 47-59.

Oxford Wordpower Dictionary (Polish Third Edition with CD-ROM). 2014. Oxford: Oxford University Press.

Piotrowski Tadeusz. 1994. Z zagadnień leksykografii. Warszawa: Wydawnictwo Na-ukowe PWN.

Poluszyński Bartosz. 2003. Słowniki pedagogiczne – dlaczego wciąż je ignorujemy i jak to zmienić? „Języki Obce w Szkole”nr 5(XI-XII): 156-160.

Poluszyński Bartosz. 2007. Współczesne słowniki pedagogiczne do nauki języka angielskie-go w świetle badań glottodydaktycznych. „Języki Obce w Szkole”nr 5(XI-XII): 17-25.

Poluszyński Bartosz. 2008. Trening metaleksykograficzny – praktyczna pomoc dla użytkowników słowników pedagogicznych w procesie glottodydaktycznym. „Języki Obce w Szkole”nr 1(I-II): 115-121.

Szczygielska Swietłana. 2009. Współczesne technologie kształcenia. W: Języki obce w kontekście współczesnych wyzwań i perspektyw (materiały z V Międzynarodowej Konferencji Edukacyjnej, Ustroń, 24-26 IV 2009). Gliwice: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych: 209-215.

Żmigrodzki Piotr. 2003. Wprowadzenie do leksykografii polskiej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Pobierz


Opublikowane
2020-06-01

Cited By /
Share

Poluszyński, B. (2020). Trening metaleksykograficzny w globalnej rzeczywistości online – praktyczna pomoc czy archaizm w międzykulturowym procesie glottodydaktycznym XXI wieku. Acta Neophilologica, 1(XXII), 54–72. https://doi.org/10.31648/an.5217

Bartosz Poluszyński 
Uniwersytet Opolski / University of Opole