Opis procesu indywiduacji narratora na przykładzie "Śmierci w bunkrze" Martina Pollacka

Joanna Bednarska-Kociołek

Uniwersytet Łódzki


Abstrakt

Individuation is, according to Jung, a process of self-awareness (Selbstwerdung). Martin Pollack’s The Dead Man in the Bunker (2004) is the example of a narrative illustrating the process of individuation. In this book, Pollack presents the fight against the memory of his ancestors – the Nazis and the subsequent stages of the process of his own maturation. This article describes how the narrator expresses himself through literature and how the literary process changes him. The author presents the successive phases of identity building and shows how the process of individuation proceeded depending on these phases. The key thesis of this article is that texts are not only a description of the process, but above all its tool.


Słowa kluczowe:

memory, individuation, Martin Pollack, C.G. Jung


Bielas Katarzyna. 2018. Tropiciel złych historii. Rozmowa z Martinem Pollackiem. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.   Google Scholar

Chomiuk Aleksandra. 2013. „Fiction czy non-fiction”? Uwagi na marginesie pewnego sporu. „Białostockie Studia Literaturoznawcze” nr 4: 233-249.
Crossref   Google Scholar

Eco Umberto. 2019. Na ramionach olbrzymów. Tłum. Żaboklicki K. W: Eco U. Na ramionach olbrzymów. Warszawa: Noir sur Blanc: 11-36.   Google Scholar

Gauß Karl Markus. 2016. Las historii w Gottschee. W: Gauß K.M. Tegoż. Umierający Europejczycy. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne: 38-68.   Google Scholar

Golec Janusz. 2012. Die Auseinandersetzung mit der Familiengeschichte in Martin Pollacks „Der Tote im Bunker. Bericht über meinen Vater“. In: Zwischen Aufbegehren und Anpassung. Poetische Figurationen von Generationen und Generationserfahrungen in der österreichischen Literatur. Hrsg. Drynda J. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag: 283-292.   Google Scholar

Izdebska Agnieszka. 2015. Śmierć w bunkrze – opowieść Martina Pollacka o ojcu (z mapami i fotografiami w tle). W: Przestrzenie geo(bio)graficzne w literaturze. Red. Konończuk E., Sidoruk E. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku: 97-114.   Google Scholar

Jabłkowska Joanna. 2012. Kein gewaltiger Schmerz mehr: die geborenen Enkel. Großeltern und Enkelkinder in der österreichischen Literatur um die Jahrtausendwende. In: Zwischen Aufbegehren und Anpassung. Poetische Figurationen von Generationen und Generationserfahrungen in der österreichischen Literatur. Hrsg. Drynda J. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag: 293-308.   Google Scholar

Jung Carl. 1974. Psychologia i twórczość. Tłum. Krzemień-Ojak K. W: Teoria badań literackich za granicą: antologia. T. 2. Oprac. Skwarczyńska S. Kraków: Wydawnictwo Literackie: 552-569.   Google Scholar

Jung Carl Gustav. 1995. Psychologia a religia. Tłum. Prokopiuk J. Warszawa: KR.   Google Scholar

Jung Carl Gustav. 1997. Typy psychologiczne. Tłum. Reszke R. Warszawa: KR.   Google Scholar

Jung Carl Gustav. 2011. Archetypy i nieświadomość zbiorowa. Tłum. Reszke R. Warszawa: KR.   Google Scholar

Pollack Martin. 2006. Śmierć w bunkrze. Tłum. Kopacki A. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.   Google Scholar

Pollack Martin. 2017. Topografia pamięci. Tłum. Niedenthal K. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.   Google Scholar

Saturczak Łukasz. 2016. Martin Pollack w wehikule czasu. „Newsweek” z 17 VII. W: https://www.newsweek.pl/kultura/martin-pollack-o-austrii-polsce-i-pulapkach-pamieci/zgy09y8 [Dostęp 15 XII 2020].   Google Scholar

Wodecka Dorota. 2017. Martin Pollack: Przyzwyczajenie jest najcięższym grzechem społecznym, prowadzi do odrętwienia. „Gazeta Wyborcza” z 17 VII. W: https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,22096072,martin-pollack-przyzwyczajenie-jest-najciezszym-grzechem.html [Dostęp 15 XII 2020].   Google Scholar

Zajas Paweł. 2011. (Nie)fikcjonalne obrazy. Fotograficzne znaleziska Martina Pollacka. W: Zajas P. Jak świat prawdziwy stał się bajką. O literaturze niefikcjonalnej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie: 77-86.   Google Scholar

Żmijewska Monika. 2018. Martin Pollack: Zostałem wychowany przez nacjonalistów, wiem, jakie to groźne. „Gazeta Wyborcza. Białystok” z 21 IV. W: https://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,23300064,martin-pollack-zostalem-wychowany-przez-nacjonalistow-wiem.html [Dostęp 15 XII 2020].   Google Scholar

http://www.gottschee.at/ [Dostęp 4 VI 2020].   Google Scholar

http://www.gottschee.de/ [Dostęp 4 VI 2020].   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-09-25

Cited By /
Share

Bednarska-Kociołek, J. (2021). Opis procesu indywiduacji narratora na przykładzie "Śmierci w bunkrze" Martina Pollacka. Acta Neophilologica, 2(XXIII), 217–228. https://doi.org/10.31648/an.6667

Joanna Bednarska-Kociołek 
Uniwersytet Łódzki