Wybrane aspekty przekładu terminów prawnych w kontekście międzykulturowym w postępowaniu ekstradycyjnym między Niemcami a Polską

Izabela Bawej

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy


Abstrakt

This paper focuses on the problem of cultural differences with respect to legal terms translation concerning the extradition procedure between Germany and Poland. In this context, the question as to how to tailor German legal terminology referring to institutional and office names to that of the Polish language in order to make the text comprehensible and understandable for Polish readers, e.g., judges, prosecutors or legal
representatives, will be considered from a cultural perspective. The study is illustrated by examples from a German prosecutor’s letters to the Polish District Court regarding extradition arrangement.


Słowa kluczowe:

extradition, legal terms, cross-cultural, equivalent


Akty prawne   Google Scholar

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. wraz z indeksem rzeczowym. Wyd. 10. Stan prawny: 25 czerwca 2018. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.kpk − Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997 nr 89, poz. 555).   Google Scholar

Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. 2016 poz. 177).   Google Scholar

Bibliografia   Google Scholar

Banaszak Bogusław (red.). 2015. Rechts- und Wirtschaftswörterbuch. Słownik prawa i gospodarki. B. 1: Deutsch-polnisch. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.   Google Scholar

Gościński Jan. 2019. Egzamin na tłumacza przysięgłego. Angielskie orzeczenia w sprawach karnych. Język angielski. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.   Google Scholar

Hejwowski Krzysztof. 2004. Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.   Google Scholar

Jopek-Bosiacka Anna. 2012. Przekład prawny i sądowy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.   Google Scholar

Kierzkowska Danuta. 2002. Tłumaczenie prawnicze. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS. Kienzler Iwona. 2000. Słownik prawniczo-handlowy niemiecko-polski. Janki k. Warszawy: Agencja Wydawnicza „Morex” Jerzy Mostowski.   Google Scholar

Kilian Alina, Kilian Agnieszka. 2009. Słownik języka prawniczego i ekonomicznego. T. I: Niemiecko-polski. Wörterbuch der Rechts-und Wirtschaftssprache. 1. Band: Deutsch-polnisch. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.   Google Scholar

Krzemińska Joanna. 2003. Tłumaczenie prawnicze z języka polskiego na język niemiecki na tle innych tłumaczeń prawniczych. W: Wybrane aspekty przekładu literackiego i specjalistycznego. Tłumaczenie − przekład − komunikacja. Red. Maliszewski J. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarzadzania Politechniki Częstochowskiej: 60-68.   Google Scholar

Maliszewski Julian. 2003. Pragmatyka leksykalna w przekładzie prawnym i prawniczym. Wokół zagadnień prawniczego języka specjalistycznego. W: Wybrane aspekty przekładu literackiego i specjalistycznego. Tłumaczenie − przekład − komunikacja. Red. Maliszewski J. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarzadzania Politechniki Częstochowskiej: 45-51.   Google Scholar

Pieńkos Jerzy. 1993. Przekład i tłumacz we współczesnym świecie. Aspekty lingwistyczne i pozalingwistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.   Google Scholar

Pieńkos Jerzy. 1999. Podstawy juryslingwistyki. Język w prawie – prawo w języku. Warszawa: Oficyna Wydawnicza MUZA SA.   Google Scholar

Sandrini Peter. 1996. Terminologiearbeit im Recht. Deskriptiver begriffsorientierter Ansatz vom Standpunkt des Übersetzers. Vienna: Internationale Network für Terminology.   Google Scholar

Sandrini Peter. 1999. Translation zwischen Kultur und Kommunikation: Der Sonderfall Recht. W: Übersetzen von Rechtstexten. Fachkommunikation im Spannungsfeld zwischen Rechtsordnung und Sprache. Hrsg. Sandrini P. Tübingen: Gunter Narr Verlag: 9-43.   Google Scholar

Skibicki Wacław. 1990. Słownik terminologii prawniczej i ekonomicznej. Niemiecko-polski. Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache. Deutsch-Polnisch. Warszawa: Wiedza Powszechna.   Google Scholar

Stolze Radegundis. 2001. Übersetzungstheorien. Eine Einführung. Tübingen: Gunter Narr Verlag.   Google Scholar

Wille Lucyna. 2002. Uniwersalistyczne implikacje teorii przekładu. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.   Google Scholar

Netografia   Google Scholar

Antykorupcja. Edukacyjny portal o antykorupcji. W: https://antykorupcja.gov.pl [Dostęp 21 VI 2020].   Google Scholar

Bielawski Paweł. 2017. Metoda kontrastywna i kryteria tekstualności w przekładzie tekstów prawniczych. “Comparative Linguistics” Vol. 31: 89-113. W: https://www.researchgate.net/publication/331338175_METODA_KONTRASTYWNA_I_KRYTERIA_TEKSTUALNOSCI_W_PRZEKLADZIE_TEKSTOW_PRAWNICZYCH [Dostęp 4 VI 2020].
Crossref   Google Scholar

Ekstradycja. W: https://www.infor.pl/prawo/encyklopedia-prawa/e/272992, Ekstradycja.html [Dostęp 17 VI 2020].   Google Scholar

Gawryszewski Jacek. 2012. Służby specjalne w Republice Federalnej Niemiec. „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 6: 11-23. W: https://www.abw.gov.pl/pl/pbw/publikacje/przeglad-bezpieczenstw-7/827,Przeglad-Bezpieczenstwa-Wewnetrznego-nr-6-4-2012.html [Dostęp 20 VIII 2020].   Google Scholar

Groot Gérard-René. 1985. Probleme juristischer Übersetzungen aus der Perspektive eines Rechtsvergleiches. „Comparative Law Review” 19 (3): 1-45. W: https://cris.maastrichtuniversity.nl/ws/portalfiles/portal/46993971/d75b7a0d-cde0-4664-9cabcc76fe644f98.pdf [Dostęp 25 VII 2020].   Google Scholar

Groot Gérard-René. 1999. Das Übersetzen juristischer Terminologie. W: Recht und Übersetzen. Hrsg. de Groot G.-R., R. Schulze. Baden-Baden: Nomos: 11-46. W: https://pl.booksc.eu/book/50204993/ec6cec [Dostęp 25 VII 2020].   Google Scholar

Guziak Albert. 2019. Zarys struktury sądownictwa powszechnego w Polsce i w Niemczech wraz z terminologią dla tłumaczy. „Lingua Legis” nr 27: 47-60. W: https://lingualegis.ils.uw.edu.pl/index.php/lingualegis/article/view/53/45 [Dostęp 10 VI 2020].   Google Scholar

Iluk Łukasz. 2016. Wpływ podejścia translacyjnego na efektywność i poprawność przekładu tekstu prawnego w ramach ćwiczeń traduktologicznych. „Rocznik Przekładoznawczy” 11: 197-215. W: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/RP/article/view/RP.2016.011/9676 [Dostęp 27 VII 2020].
Crossref   Google Scholar

Kielar Barbara. 2009. O prawie i jego językach. W: Specyfika języków specjalistycznych. Red. Szadyko S. Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych UW: 43-52. Numer_02-2009.pdf [Dostęp 20 VI 2020].   Google Scholar

Krajowe sądy powszechne. Niemcy. Europejski portal e-sprawiedliwość − European e-Justice Portal. W: www.e-justice.europa.eu/content_ordinary_courts-18-de-ma-ximizeMS-pl [Dostęp 29 VI 2020].   Google Scholar

Materiały szkoleniowe. Ekstradycja z przekazanie w ramach europejskiego nakazu aresztowania. W: https://pk.gov.pl [Dostęp 19 VI 2020].   Google Scholar

Okońska A. 2017. Zakres kognicji sądów powszechnych w Niemczech. W: https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2018/08/jednostr._IWS_Oko%C5%84ska-A._Kognicja-s%C4%85d%C3%B3w_Niemcy.pdf [Dostęp 27 VI 2020].   Google Scholar

Postępowanie ekstradycyjne w Republice Federalnej Niemiec. W: http://www.prawnikwniemczech.pl/files_mce/dokumenty/postepowanie_ekstradycyjne.pdf [Dostęp 17 VI 2020].   Google Scholar

Prawo o prokuraturze. Dział I. Przepisy ogólne. Art. 1. Prawo o prokuraturze. Struktura prokuratury. W: www.lexlege.prawo-o-prokuraturze/art. 1/ [Dostęp 24 VI 2020].   Google Scholar

Prawo o prokuraturze. Dział II. Organizacja prokuratury. Rozdział 1. Organy i struktura organizacyjna prokuratury. W: www.lexlege.prawo-o-prokuraturze/rozdzial-1-oragny-i-struktura-organizacyjna-prokuratury/10473/ [Dostęp 24 V 2020].   Google Scholar

Trzcińska Justyna. Europejski nakaz aresztowania a ekstradycja w prawie polskim. W: www.pk.gov.pl>wp-content [Dostęp 17 VI 2020].   Google Scholar

Ustawa o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Rozdział 6. Biuro SIRENE. W: www.lexlege.pl> sis-vis>rozdzial-6-biuro-sirene/71 [Dostęp 15 VIII 2020].   Google Scholar

Wykaz biur N.SIS II i krajowych biur SIRENE. W: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-UE/wykaz-biur-n-sis-ii-i-krajowych-biur-sirene-69063630 [Dostęp 21 V 2020].   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-09-25

Cited By /
Share

Bawej, I. (2021). Wybrane aspekty przekładu terminów prawnych w kontekście międzykulturowym w postępowaniu ekstradycyjnym między Niemcami a Polską. Acta Neophilologica, 2(XXIII), 255–265. https://doi.org/10.31648/an.6670

Izabela Bawej 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy