The Reconstruction of Lisa Tolgfors’ Idiolect in the English Translation of Zygmunt Miłoszewski’s "Bezcenny"

Ariel Gołębiowski

Warszawski Uniwersytet Medyczny


Abstrakt

This paper addresses the problem of translating nonstandard language in contemporary popular fiction. The discussion is based on an adventure novel written by Zygmunt Miłoszewski (Bezcenny) and its English translation produced by Antonia Lloyd-Jones (Priceless). Idiolect of Lisa Tolgfors – one of the protagonists in the story – poses a major challenge to the translator as the character’s language plays a number of roles in the text and, in addition to being properly recognised, its functions ought to be adequately reproduced in the target text. To analyse the extent to which the translator has succeeded in reconstructing the idiolect, its different functions in the source text have been determined. The comparison of the nonstandard language that is formed in the ST and recreated in the TT has revealed that even though certain functions have been
successfully recreated, the idiolect is – to a large extent – normalised, the consequence of which is the aesthetic impoverishment that can, additionally, contribute to a different perception of the character by Polish and English readers of that novel.


Słowa kluczowe:

nonstandard language, popular fiction, idiolect, Miłoszewski, linguistically heterogeneous text


Adamowicz-Pośpiech Agnieszka. 2015. Dialekt, idiolekt i lapsolekt w tłumaczeniu. „Między Oryginałem a Przekładem” nr 29: 9-22.
Crossref   Google Scholar

Bakhtin Mikhail. 1982. Problemy literatury i estetyki. Przekł. [z ros.] Grajewski W. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza “Czytelnik”.   Google Scholar

Balcerzan Edward. 2011. Tłumaczenie jako „wojna światów”: w kręgu translatologii i komparatystyki. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.   Google Scholar

Batora Katarzyna. Zygmunt Miłoszewski. In: http://nplp.pl/artykul/zygmunt-miloszewski/ [Access 9 VIII 2020].   Google Scholar

Berezowski Leszek. 1997. Dialect in translation. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.   Google Scholar

Budrewicz Aleksandra. 2017. „Tilly” czy „Miss Slowboy”? Idiolekt jako problem translatologiczny (na przykładzie The Cricket on the Hearth Dickensa w serii polskich przekładów). „Białostockie Studia Literaturoznawcze” nr 10: 223-243.
Crossref   Google Scholar

Ciechanowska Anna. 2018. On Zoosemic Tendencies in the Vocabulary of Prison Slang. “Academic Journal of Modern Philology” no 7: 89-108.   Google Scholar

Darska Bernadetta. 2013. Recenzja: „Bezcenny” Zygmunt Miłoszewski. In: https://kultura.onet.pl/recenzje/recenzja-bezcenny-zygmunt-miloszewski/xmmw5g1 [Access 9 VIII 2020].   Google Scholar

Dąbrowska Ewa. 2013. Umrzeć dla sztuki. In: http://www.portalkryminalny.pl/aktualnosci/recenzje/bezcenny-zygmunt-miloszewski [Access 9 VIII 2020].   Google Scholar

Dębska Karolina. 2012. Tekst polifoniczny jako przedmiot tłumaczenia literackiego. Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.   Google Scholar

Harris Gill. 2010. Entanglement by Zygmunt Miłoszewski. In: https://www.oxfordmail.co.uk/news/8286001.entanglement-zygmunt-miloszewski/ [Access 9 VIII 2020].   Google Scholar

Hejwowski Krzysztof. 2004. Translation: A Cognitive-Communicative Approach. Olecko: Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej.   Google Scholar

Hejwowski Krzysztof. 2016. Iluzja przekładu: przekładoznawstwo w ujęciu konstruktywnym. Katowice: „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe.   Google Scholar

Jarniewicz Jerzy. 2012. Gościnność słowa: szkice o przekładzie literackim. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.   Google Scholar

Kowalczyk Janusz. 2013. Zygmunt Miłoszewski „Bezcenny”. In: https://culture.pl/pl/dzielo/zygmunt-miloszewski-bezcenny [Access 9 VIII 2020].   Google Scholar

Kujawska-Lis Ewa. 2011. Marlow pod polską banderą. Tetralogia Josepha Conrada w przekładach z lat 1904-2004. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.   Google Scholar

Kujawska-Lis Ewa. 2017. Delusions of Authenticity in Translating Linguistically Heterogeneous Texts. In: Interpreting Authenticity. Translation and Its Others. Eds. A. Pantuchowicz, A. Warso. Berlin: Peter Lang: 23-36.   Google Scholar

Lewicki Roman. 1986. Przekład wobec zjawisk podstandardowych: na materiale polskich przekładów współczesnej prozy rosyjskiej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.   Google Scholar

Miłoszewski Zygmunt. 2013. Bezcenny. Warszawa: Grupa Wydawnicza Foksal.   Google Scholar

Miłoszewski Zygmunt. 2018. Priceless. Transl. Lloyd-Jones A. Seattle: Amazon Crossing.   Google Scholar

Olecha-Lisiecka Maria. 2017. Miłoszewski: Teodor Szacki się zużył, a ja nie chcę odcinać kuponów. In: https://plus.dziennikzachodni.pl/miloszewski-teodor-szacki-sie-zuzyl-a-ja-nie-chce-odcinac-kuponow/ar/12702744 [Access 9 VIII 2020].   Google Scholar

Pieczyńska-Sulik Anna. 2005. O przydatności kategorii idiolektu w przekładzie. Na materiale „Wróżb kumaka” Güntera Grassa. In: Recepcja. Transfer. Przekład. 3: Oblicza recepcji. Red. Koźbiał J. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego: 103-115.   Google Scholar

Rybicki Jan. 2006. Burrowing into Translation: Character Idiolects in Henryk Sienkiewicz’s Trilogy and its two English Translations. “Literary and Linguistic Computing” no 21 (1): 91–103.
Crossref   Google Scholar

Sławiński Janusz. 2000. Słownik terminów literackich. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.   Google Scholar

Szerszunowicz Joanna. 2011. O elementach idiolektu w przekładzie. „Język a kultura” nr 22: 71-87.   Google Scholar

Verheyen Leen. 2015. The Aesthetic Experience of the Literary Artwork. A Matter of Form and Content?. “Aesthetic Investigations” no 1: 23-32.
Crossref   Google Scholar

Xia Yun. 2014. Normalization in Translation:Corpus-based Diachronic Research into Twentieth-century English-Chinese Fictional Translation. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.   Google Scholar

http://archiwum.thenews.pl/1/11/Artykul/213267,Two-Polish-novels-selected-for-European-Book-Prize [Access 9 VIII 2020].   Google Scholar

https://culture.pl/pl/wydarzenie/zygmunt-miloszewski-z-nagroda-wielkiego-kalibru [Access 9 VIII 2020].   Google Scholar

https://wiadomosci.onet.pl/wielki-kaliber-dla-miloszewskiego/md24l [Access 9 VIII 2020]   Google Scholar


Opublikowane
2021-09-25

Cited By /
Share

Gołębiowski, A. (2021). The Reconstruction of Lisa Tolgfors’ Idiolect in the English Translation of Zygmunt Miłoszewski’s "Bezcenny". Acta Neophilologica, 2(XXIII), 287–308. https://doi.org/10.31648/an.6672

Ariel Gołębiowski 
Warszawski Uniwersytet Medyczny