Paradoks Chestertonowskiej wizji wolności społecznej na przykładzie wiersza "To St. Michael, in Time of Peace"

Maciej Sobiech

Uniwersytet Śląski
http://orcid.org/0000-0003-0941-2469


Abstrakt

Even though Gilbert Keith Chesterton remained a political Rousseauism-like radical throughout his life, with time the ideal of political liberty understood in line with the philosophy of Jean-Jacques Rousseau found less and less vivid expression inhis writings, leaving the most important element animating them virtually invisible for less knowledgeable readers. The aim of this paper is to demonstrate and explain this
fact on the basis of the analysis of one of the most famous poems penned by the English author, entitled To St. Michael, in Times of Peace (1929). The analysis follows the methodology devised by a distinguished Polish scholar, Stefan Sawicki.


Słowa kluczowe:

Polish contemporary female poetry, experience of the city, memory process, feeling of transience, irreversible loss


Belloc, Hilaire. 1977. The Servile State. Indianapolis, Indiana: Liberty Fund.   Google Scholar

Canovan, Margaret. 1977. G.K. Chesterton: Radical Populist. New York—London: Harcourt Brace Jovanovitch.   Google Scholar

Chesterton, Gilbert Keith. 1995a. Hymn. [W]: The Collected Works of Gilbert Keith Chesterton. T. X. San Francisco: Ignatius Press, s. 141.   Google Scholar

Chesterton, Gilbert Keith. 1995b. To St. Michael, in the Time of Peace. [W]: Ibidem.   Google Scholar

Chesterton, Gilbert Keith. 2006. The Crimes of England. Teddington: The Echo Library.   Google Scholar

Chesterton, Gilbert Keith. 2012. The Alternative to the Family. [W]: The Collected Works of Gilbert Keith Chesterton. T. XXXVII. San Francisco: Ignatius Press, s. 211–214.   Google Scholar

Corrin, Jay, P. 2002. Catholic Intellectuals and the Challenge of Democracy. Notre Dame, Indiana: University of Notrde Dame Press.   Google Scholar

Frühling, Irena; Oleschko, Herbert. 2002. Ewolucja ikonografii anielskiej w malarstwie europejskim. [W]: Księga o aniołach. Red. Herbert Olsechko. Kraków: Wydawnictwo WAM, s. 514–538.   Google Scholar

Gilson, Etienne. 2003. Tomizm. Przeł. Jan Rybałt. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.   Google Scholar

Hurley, Michael. 2012. G.K. Chesterton. Horndon House: Northcote Publishers.
Crossref   Google Scholar

Lea, Frank Alfred. 2019. The Wild Knight of Battersea. Eugene, Oregon: Wipf & Stock.   Google Scholar

Maritain, Jacques. 2005. Trzej reformatorzy. Przeł. Konstanty Michalski. Warszawa—Ząbki: Wydawnictwo Fronda—Apostolicum.   Google Scholar

Maritain, Jacques. Wieśniak znad Garonny. 2017. Przeł. Arkadiusz Ziernicki. Poznań: W drodze.   Google Scholar

Mroczkowski, Przemysław. 1974 The Medievalism of Gilbert Keith Chesterton. T. I. Kraków: nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego..   Google Scholar

-------. 1976. The Medievalism of Gilbert Keith Chesterton. T. II. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich—Wydawnictwo Państwowej Akademii Nauk.   Google Scholar

Oddie, William. 2010. Chesterton and the romance of Orthodoxy. Oksford: Oxford University Press.
Crossref   Google Scholar

Orwell, George. 2018. Notes on Nationalism. Londyn: Penguin Books.   Google Scholar

Qvortrup, Mads. 2003. The Political Philosophy of Jean-Jacques Rousseau. Manchester: Manchester University Press.
Crossref   Google Scholar

Rousseau, Jan Jakub. 1966. Umowa społeczna. Przeł. Antoni Peretiakowicz. [W:] Umowa społeczna, Uwagi o rządzie polskim, List o widowiskach. Red. Bronisław Baczko. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 5–166.   Google Scholar

Sawicki, Stefan. 1981. Poetyka, interpretacja, sacrum. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.   Google Scholar

Sawicki, Stefan. 1994. Wartość—sacrum—Norwid. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.   Google Scholar

Sobiech, Maciej. 2020. Roussowska teoria woli powszechnej w publicystyce i woli powszechnej Gilberta Keitha Chestertona. „Acta Neophilologica”, t. XXII, nr 2: s. 137–150.
Crossref   Google Scholar

Starnawski, Jerzy. 1973. Barok w literaturze. Warszawa—Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.   Google Scholar

Tomasz z Akwinu. 1999. Dzieła wybrane. Przeł. Jacek Salij, Kalikst Suszyło, Marek Starowieyski, Wojciech Giertych. Kęty: Wydawnictwo Antyk.   Google Scholar

Wąs (Sobiech), Maciej. 2018. Nacjonalizm jakobiński Gilberta Keitha Chestertona. „Pro Fide Rege et Lege”, nr 79: s. 271–291.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-05-15

Cited By /
Share

Sobiech, M. (2022). Paradoks Chestertonowskiej wizji wolności społecznej na przykładzie wiersza "To St. Michael, in Time of Peace". Acta Neophilologica, 1(XXIV), 199–212. https://doi.org/10.31648/an.6680

Maciej Sobiech 
Uniwersytet Śląski
http://orcid.org/0000-0003-0941-2469