DUCHOWOŚĆ WE WCZESNEJ TWÓRCZOŚCI ANDRIEJA TARKOWSKIEGO

Joanna Kozieł

Instytut Filologii Słowiańskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIAbstrakt

Andrei Tarkovsky is the one who “invented a new language, true to the nature
of film, as it captures life as a reflection, life as a dream,” said Ingmar Bergman.
This article discusses the first feature film directed by Tarkovsky – Ivan’s Childhood.
This deeply spiritual movie includes the most characteristic features and plots found
in Tarkovsky’s works. According to him, film is a way to reach the truth. For this reason,
he attempts to find answers to essential questions: the meaning of life and the condition
of the human spirit.


Słowa kluczowe:

Andrei Tarkovsky, Russian cinematography, spirituality in cinematography, Ivan’s Childhood

Andriej Tarkowski. Scenariusze. Tom 1. 1998. Red. Benedyktowicz Z., Kuśmierczyk S.
Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

Kuśmierczyk Seweryn. 2012. Księga filmów Andrieja Tarkowskiego. Warszawa: Skorpion
Mitchell Tony. 1982/83. Tarkovsky In Italy. „Sight and Sound” nr 52/1, Winter: 54-56.

Sałynski Dmitrij. 2013. Kanon Tarkowskiego. W: Strefa filmu: kino Andrieja Tarkowskiego.
Red. NDiaye I.A., Sokołowski M. Wydawnictwo: Adam Marszałek: 177-226.

Špidlik Tomas. 1995. Religijne podłoże filmów Tarkowskiego. „Kwartalnik Filmowy”
nr 9-10: 178–190.

Tarkowski Andriej. 2007. Czas utrwalony. Warszawa: Świat Literacki.

Сальвестрони Симонетта. 2007. Фильмы Андрея Тарковского и русская духовная
культура. Москва: Издательство ББИ.

Мосфильм. Иваново детство. В: http://cinema.mosfilm.ru/films/film/1960-1969/ivanovo-
detstvo [Доступ: 10 VI 2016].
Pobierz


Opublikowane
2016-12-01

Cited By /
Share

Kozieł, J. (2016). DUCHOWOŚĆ WE WCZESNEJ TWÓRCZOŚCI ANDRIEJA TARKOWSKIEGO. Acta Neophilologica, 2(XVIII), 141–147. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/700

Joanna Kozieł 
Instytut Filologii Słowiańskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II