POLSKO-ROSYJSKIE KONTAKTY FILMOWE

Maria Mocarz-Kleindienst

Instytut Filologii Słowiańskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIAbstrakt

Polish-Russian film relations have a long history. However, they have strongly
intensified for the last decade, largely due to political changes. This paper provides
an overview of the most representative projects promoting the film industries of the
two countries organised both in Poland and in Russia, such as the Sputnik Russian
Film Festival in Poland and the Wisła Polish Film Festival in Russia. It also presents
the most important joint cinema projects, including Polish-Russian co-productions,
Polish films with Russian actors and Russian films with Polish actors.


Słowa kluczowe:

film relations, Sputnik Russian Film Festival, Wisła Polish Film Festival


Brzezińska Marta. 2015. Rosja w polskim filmie dokumentalnym na przykładzie projektu
Rosja-Polska. Nowe spojrzenie. „Acta Polono-Ruthenica” nr 20: 17-23.

Centrum Badania Opinii Społecznej. 2012. Stosunek Polaków do innych narodów.
Komunikat z badań. Oprac. Omyła-Rudzka M. Warszawa.

Chosiński Sebastian. East Side Story: Deląg – naczelny rosyjski łamacz serc niewieścich.
W: http://esensja.pl/film/recenzje/tekst.html?id=14502 [Dostęp 15 VI 2016].

Cybulski Marcin. 2013. ZSRR się śmieje. Filmy Leonida Gajdaja i radziecka kinematografia
komediowa. Toruń: Wydawnictwo Naukowe GRADO.

Kozak-Solarz Joanna. 2015. Festiwal filmów rosyjskich „Sputnik” i Festiwal Filmów
Polskich „Wisła” dialogiem kultur Polski i Rosji. W: Przestrzeń kulturowa Słowian.
Red. Lenart A. i Sidor M. Lublin: Wydawnictwo KUL: 289 -299.

Radzik Ryszard. 2012. Białorusini. Między Wschodem a Zachodem, Lublin: Wydawnictwo
UMCS.

Szymczak Grzegorz. 2012. Nowe kino rosyjskie w Polsce: przypadek Aleksieja Bałabanowa.
„Przegląd Rusycystyczny” nr 1/2: 236-247.

Szczerba Jacek. Polacy ciągną na Moskwę. W: http://wyborcza.pl/1,90539, 14028982,Polacy_
ciagna_na_Moskwe. html [Dostęp 7-13 VI 2013].

www.nowyfolder.com [Dostęp 20 IX 2016].

www.nowy.folder.com [Dostęp 20 IX 2016].

www.sputnikfestiwal.pl/2015/statystyki [Dostęp 17 VI 2016 ].

www.festiwalwisla.pl [Dostęp 18 VI 2016].
Pobierz


Opublikowane
2016-12-01

Cited By /
Share

Mocarz-Kleindienst, M. (2016). POLSKO-ROSYJSKIE KONTAKTY FILMOWE. Acta Neophilologica, 2(XVIII), 223–233. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/711

Maria Mocarz-Kleindienst 
Instytut Filologii Słowiańskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II