Tematyka piłkarska w kształtowaniu kompetencji interkulturowej studentów kierunków filologicznych na przykładzie filologii włoskiej

Anna Godzich

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Abstrakt

The aim of the present article is to offer some reflections on the possibilities of developing intercultural competence in the context of glottodidactics by employing some elements constituting the language of football and sport. It is demonstrated that such elements as football-related lexems, anthroponyms of Italian football players, Italian football and fascism, cultural scripts, and many others can be used to shape students’ awareness as regards Italian culture, society, lifestyle, and customs. Consequently, one facilitates the enculturation process and the achievement of intercultural competence.


Słowa kluczowe:

football, intercultural competence, Italian as foreign language didactics, foreign philology, football in foreign language teaching


Acitelli Fernando. 1998. La solitudine dell’ala destra. Torino: Einaudi.   Google Scholar

Balboni Paolo. 1999. Parole comuni, culture diverse. Guida alla comunicazione interculturale. Venezia: Marsilio.   Google Scholar

Benni Stefano. 1976. Bar Sport. Milano: Monadori.   Google Scholar

Benni Stefano. 1997. Bar Sport Duemila. Milano: Feltrinelli.   Google Scholar

Boniek Zbigniew. 1986. Prosto z Juventusu. Oprac. Person A. Bydgoszcz: Pomorze.   Google Scholar

Caffarelli Enzo. 2005. Parole in fascistese. „Focus Storia” n. 3: 76-79.   Google Scholar

Caon Fabio, Ongini Vinicio. 2008. L’intercultura nel pallone. Italiano L2 e integrazione attraverso il gioco del calcio. Roma: Sinnos Editrice.   Google Scholar

Chalupinski Beniamin. 2015. L’italiano neostandard. Un’analisi linguistica attraverso la stampa sportiva. Firenze: Franco Cesati Editore.   Google Scholar

Czubaj Mariusz, Drozda Jacek, Myszkorowski Jakub. 2012. Postfutbol. Antropologia piłki nożnej. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.   Google Scholar

Dumanowski Piotr, Guziak Dominik. 2020. W krainie piłkarskich bogów. O Polakach w Serie A. Kraków: Wydawnictwo Otwarte.   Google Scholar

Fleischer Michael. 2003. Konstrukcja rzeczywistości. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.   Google Scholar

Hejwowski Krzysztof. 2004. Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.   Google Scholar

Katerinov Katerin. 1976. La lingua italiana per stranieri con 3000 parole più usate nell’italiano d’oggi (regole essenziali, esercizi ed esempi d’autore). Corso medio (esercizie test). Perugia: Edizioni Guerra.   Google Scholar

Kukowicz-Żarska Katarzyna. 2014. Tematyka sportowa jako impuls dla rozwoju kompetencji interkulturowej na zajęciach z praktycznej nauki języka niemieckiego. W: Culture and Creativity in Discourse Studies and Foreign Language Pedagogy. Red. Wąsikiewicz-Firlej E., Lankiewicz H.A., Szczepaniak-Kozak A. Piła: Wydawnictwo PWSZ w Pile: 331-338.   Google Scholar

Martin Simon. 2004. Football and Fascism. The National Game under Mussolini. Oxford: Berg.   Google Scholar

Nagórko Alicja, Łaziński Marek, Burkhardt, Hanna. 2004. Dystynktywny słownik synonimów. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.   Google Scholar

Núñez-Román Francisco, Gallardo-Saborido Emilio J. 2020. La crónica deportiva como recurso de escritura en ELE/L2. Un enfoque processual. „Studia Romanica Posnaniensia” nr 47/2: 123-139.
Crossref   Google Scholar

Ormezzano Gian Paolo. 1997. Tutto il calcio parola per parola. Roma: Editori Riuniti.   Google Scholar

Serianni Luca. 1998.Risposta al quesito della signora Giovanna Dall’Ongaro di Roma sulgenere dei nomi delle squadre di calcio. „La Crusca per voi” n. 16: 14-15.   Google Scholar

Skuza Sylwia. 2018. L’immagine dell’ebreo nei proverbi polacchi . „Phrasis. Studi fraseologici e paremiologici” n. 2: 49-59.   Google Scholar

Słownik języka polskiego on-line. W: www.sjp.pl [Dostęp 22 II 2021].   Google Scholar

Storni Bruno. 1987. Ćwiczenia gramatyczne z kluczem z języka włoskiego. Warszawa: Delta.   Google Scholar

Torr Guy, Chłopicki Władysław. 2000.Problemy w tłumaczeniu rytualizmów. W: Językowy obraz świata i kultura. Red. Dąbrowska A., Anusiewicz J. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego: 271-282.   Google Scholar

van Eldik Tommy. 2007. Lo sport come elemento della politica fascista in Italia. Maszynopis pracy magisterskiej napisanej na Uniwersytecie w Utrechcie. Utrecht. In: http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/24924 [Dostęp 22 II 2021].   Google Scholar

Vivaldi Stefano. 2020. La Gazzetta si conferma il quotidiano più letto in Italia. In: https:// www.calcioefinanza.it/2020/11/13/classifica-quotidiani-piu-letti [Dostęp 20 II 2021].   Google Scholar

Vocabolario Treccani on-line. In: www.treccani.it/vocabolario/ [Dostęp 22 II 2021].   Google Scholar

Werner Anita, Kołodziejczyk Michał. 2020. Mecz to tylko pretekst. Futbol, wojna, polityka. Kraków: Wydawnictwo SQN.   Google Scholar

Widłak Stanisław. 2002. Gramatyka języka włoskiego. Warszawa: Wiedza Powszechna.   Google Scholar

Wierzbicka Anna. 1996. Prototypes and invariants. In: Semantics. Primes and universals. Ed. Wierzbicka A. Oxford – Nowy Jork: Oxford University Press: 148-169.   Google Scholar

Wierzbicka Anna. 2019. Słowa klucze. Różne języki ‒ różne kultury. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Crossref   Google Scholar

Wilczyńska Weronika. 2005. Czego potrzeba do udanej komunikacji interkulturowej? W: Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa. Red. Mackiewicz M. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej: 15-26.   Google Scholar

Wolff Karolina. 2018. Il fattore ludico nell’insegnamento come soluzione al conflittotra i vecchi e i nuovi metodi didattici. W: Il conflitto nella lingua e nella cultura italiana: analisi, interpretazioni, prospettive. Red. Jamrozik E., Miłkowska-Samul K., Sosnowski R. Poznań: Silva Rerum:131-139.   Google Scholar

Strony internetowe   Google Scholar

www. archistadia.it/guide-viaggio/ [Dostęp 22 II 2021].   Google Scholar

www.it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_italiana_durante_il_fascismo [Dostęp 22 II 2021].   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-05-15

Cited By /
Share

Godzich, A. (2022). Tematyka piłkarska w kształtowaniu kompetencji interkulturowej studentów kierunków filologicznych na przykładzie filologii włoskiej. Acta Neophilologica, 1(XXIV), 53–68. https://doi.org/10.31648/an.7432

Anna Godzich 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu