Psycho/soma/topografie w polskiej współczesnej poezji kobiet

Beata Morzyńska-Wrzosek

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego


Abstrakt

This article attempts to identify the issues of experiencing the city and its multi-faceted conceptualizations, which are rarely exhibited in research concerning women’s poetry, but often appear in contemporary literature. It offers interpretation of the works of some of the most interesting Polish poets representing various generations (the essay discusses works by Julia Hartwig, Anna Frajlich, and Anna Augustyniak) and worldviews, highlighting specific places and emphasizing the meaning of the senses and emotions in their concretization. It directs attention to the category of experience, examines its constitution and layering progressing in time. It distinguishes particular dimensions – the memory process, the feeling of
transience, irreversible loss – and various relationships between them. The analysis, focusing on depicting the sensual and affective experience of urban space, aims to characterize the category of the subject originally included in poetry and illustrates its transformations.


Słowa kluczowe:

Polish contemporary female poetry, experience of the city, memory process, feeling of transience, irreversible loss


Augustyniak Anna. 2014. Bez ciebie. Warszawa: Wydawnictwo Jeden Świat.   Google Scholar

Barthes Roland. 2008. Światło obrazu. Uwagi o fotografii. Tłum. Trznadel J. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.   Google Scholar

Bieńczyk Marek. 2000. Melancholia. O tych, nigdy nie odnajdą straty. Warszawa: Wydawnictwo Sic!   Google Scholar

Brach-Czaina Jolanta. 2003. Błony umysłu. Warszawa: Wydawnictwo Sic!   Google Scholar

Bromberg Felicja, Zając Władysław, Frajlich Anna. 2008. Po Marcu – Wiedeń, Rzym, Nowy Jork. Warszawa: Wydawnictwo Midrasz.   Google Scholar

Cieślar Artur. 2014. „Życie to podróż, to ocean”. Z Julią Hartwig rozmawia Artur Cieślar. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.   Google Scholar

Czermińska Małgorzata. 2011. Miejsca autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki. „Teksty Drugie” nr 5: 183-200.   Google Scholar

Dutka Elżbieta. 2016. Centra, prowincje, zaułki. Twórczość Julii Hartwig jako auto/bio/geo/grafia. Kraków: Wydawnictwo Universitas.   Google Scholar

Dutka Elżbieta. 2010. Światło wiersza – o „Fotografii z pamięci” Julii Hartwig. W: Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. Seria piąta. Red. Opacka-Walasek D. przy współudz. Majerskiego P. Katowice: Wydawnictwo Studio 29: 27-38.   Google Scholar

Formy (nie)obecności. Szkice o współczesnej poezji kobiet. 2018. Red. Grądziel-Wójcik J., Kwiatkowska A., Sołtys-Lewandowska E. Kraków: Wydawnictwo Universitas.   Google Scholar

Frajlich Anna. 1998. Marzec zaczął się w czerwcu. „Midrasz” nr 3: 6-8.   Google Scholar

Frajlich Anna. 2006. Jak najdalej od Europy. „Gazeta Wyborcza” z 26 marca. W: https://www.pressreader.com/poland/gazeta-wyborcza/20080326/281736970164104 [Dostęp 18 VII 2018].   Google Scholar

Frajlich Anna. 2013. Łodzią jest i jest przystanią. Szczecin-Bezrzecze: Wydawnictwo FORMA.   Google Scholar

Frajlich Anna. 2016. Aby wiatr namalować. Tylko ziemia. Szczecin: Fundacja Literatury im. Henryka Berezy.   Google Scholar

Frajlich Anna. 2020. W pośpiechu rzeka płynie. Szczecin-Bezrzecze: Wydawnictwo FORMA.   Google Scholar

Grądziel-Wójcik Joanna. 2016. Przymiarki do istnienia. Wątki i tematy poezji kobiet XX i XXI wieku. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.   Google Scholar

Grądziel-Wójcik Joanna. 2017. Polska poezja kobieca XXI wieku. W: „Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. Kwartalnik” (Poznań): 18-26. W: https://static.wbp.poznan.pl/att/katalogi/Poradnik-Bibliograficzno-Metodyczny/Porad_4-2017.pdf [Dostęp 25 XI 2020].   Google Scholar

Hartwig Julia. 1999. Zobaczone. Kraków: Wydawnictwo a5.   Google Scholar

Hartwig Julia. 2011. Dziennik. Kraków: Wydawnictwo Literackie.   Google Scholar

Hartwig Julia. 2014. Dziennik. T. 2. Kraków: Wydawnictwo Literackie.   Google Scholar

Jakubowska-Ożóg Alicja. 2015. Erotyki podróżne – „Bez ciebie” Anny Augustyniak. „Gazeta Wyborcza” z 21 lipca.   Google Scholar

Kowalczyk Janusz. R. 2013. Julia Hartwig, „Zapisane”. W: https://culture.pl/pl/dzielo/julia-hartwig-zapisane [Dostęp 21 XII 2020].   Google Scholar

Legeżyńska Anna. 2009. Od kochanki do psalmistki... Sylwetki, tematy i konwencje liryki kobiecej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.   Google Scholar

Legeżyńska Anna. 2017. Julia Hartwig. Wdzięczność. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.   Google Scholar

Ładoń Monika. 2018. Rany kobiecości. Twórczość Anny Augustyniak. W: Formy (nie) obecności. Szkice o współczesnej poezji kobiet. Red. Grądziel-Wójcik J., Kwiatkowska A., Sołtys-Lewandowska E. Kraków: Wydawnictwo Universitas: 319-332.   Google Scholar

Mokranowska Zdzisława. 2013. Metafory starości. Czytając wiersze Julii Hartwig. W: Starość jako wyobrażenie kulturowe. Red. Gomóła A., Rygielska M. Katowice: grupakulturalna.pl: 174-195.   Google Scholar

Morzyńska-Wrzosek Beata. 2016. Doświadczanie siebie w senilnej poezji Julii Hartwig. „Studia Slavica” nr 1: 7-18.   Google Scholar

Morzyńska-Wrzosek Beata. 2019. „Ja osobiście wolę pisać o faktach niż zajmować się metafizyką, przynajmniej w listach.” Emigracyjna mikrohistoria Anny Frajlich. W: Rok 1968. kultura, sztuka, polityka. Red. Zwierzchowski P., Mazur D., Szczutkowska J. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego: 66-83.   Google Scholar

Morzyńska-Wrzosek Beata. 2020. „Wglądamy w siebie nieco głębiej...” O refleksji tożsamościowej w polskiej poezji kobiet XX i XXI wieku. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.   Google Scholar

(Nie)opisane. Poetki polskie XX i XXI wieku. 2018. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” nr 32 i 33.   Google Scholar

Pisarstwo kobiet pomiędzy dwoma dwudziestoleciami. 2011. Red. Galant A., Iwasiów I. Kraków: Wydawnictwo Universitas.   Google Scholar

Polskie pisarstwo kobiet w wieku XX. Procesy i gatunki, sytuacje i tematy. 2015. Red. Kraskowska E., Kaniewska B. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.   Google Scholar

Rybicka Elżbieta. 2014. Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich. Kraków: Wydawnictwo Universitas.   Google Scholar

Skurtys Jakub. 2015. W poszukiwaniu straconego „ja”. „Fa-Art” nr 1/2: 121-125. Sontag Susan. 2009. O fotografii. Tłum. Margala S. Kraków: Wydawnictwo Karaker.   Google Scholar

Soulages François. 2007. Estetyka fotografii. Strata i zysk. Tłum. Mytych-Forajter B., Forajter W. Kraków: Wydawnictwo Universitas.   Google Scholar

Stulecie poetek polskich. Przekroje, tematy, interpretacje. 2020. Red. Grądziel-Wójcik J., Kwiatkowska A., Rajewska E., Sołtys-Lewandowska E. Kraków: Wydawnictwo Universitas.   Google Scholar

Telicki Marcin. 2009. Poetycka antropologia Julii Hartwig. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.   Google Scholar

Świeściak Alina. 2010. Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku. Kraków: Wydawnictwo Universitas.   Google Scholar

Wądolny-Tatar Katarzyna. 2015. Miasta Julii Hartwig. „Zobaczone” – „Zapisane”. W: Nowe poetyki miejskie. Z problematyki urbanistycznej w literaturze XX i XXI wieku. Red. Roszczynialska M., Wądolny-Tatar K. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego: 131-141.   Google Scholar

Wądolny-Tatar Katarzyna. 2018. Inkluzje i ekskluzje podmiotu w zbiorze „Bez ciebie” Anny Augustyniak. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” nr 33 (53): 171-184.
Crossref   Google Scholar

Wieczorkiewicz Anna. 2008. Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży. Kraków: Wydawnictwo Universitas.   Google Scholar

Wiersze pisze się w języku matki. Z Anną Frajlich rozmawia Paulina Małochleb. W:http://dziennik.com/archiwum/przeglad-polski/wiersze-pisze-sie-w-jezyku-matki/ [Dostęp 21 I 2021].   Google Scholar

Wróblewski Bogusław. 2018. My z wieku minionego? Stałość i zmiana w twórczości poetyckiej Anny Frajlich. W: „Tu jestem / zamieszkuję własne życie”. Studia i szkice o twórczości Anny Frajlich. Red. Ligęza W., Pasterska J. Kraków: Księgarnia Akademicka: 121-133.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-05-15

Cited By /
Share

Morzyńska-Wrzosek, B. (2022). Psycho/soma/topografie w polskiej współczesnej poezji kobiet. Acta Neophilologica, 1(XXIV), 181–198. https://doi.org/10.31648/an.7437

Beata Morzyńska-Wrzosek 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego