Browarny, Wojciech (2023), "Anatomia nowoczesnego regionu. O związkach środowiska, kultury i pamięci". Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ss. 212, ISBN 978-83-229-3800-3

Zbigniew Chojnowski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieSłowa kluczowe:

geopoetyka, kultura pamięci, literatura turystyczna, nowy regionalizm


Cieślak, T. (2023), Łódź. Szkice o literaturze, przestrzeni i historii. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.   Google Scholar

Jeziorkowska-Polakowska, A. (2016), Geopoetyka jako pojęcie wędrujące. Artes Humanae 1: 191–197. DOI: 10.17951/artes.2016.1.191.   Google Scholar

Petrowicz, J. (oprac.) (2023), Literacka ziemia wieluńska. Wieluń: Wieluńskie Towarzystwo Naukowe.   Google Scholar

Rybicka, E. (2014), Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich. Kraków: Wydawnictwo Universitas.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-12-21

Cited By /
Share

Chojnowski, Z. (2023). Browarny, Wojciech (2023), "Anatomia nowoczesnego regionu. O związkach środowiska, kultury i pamięci". Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ss. 212, ISBN 978-83-229-3800-3. Acta Neophilologica, 2(XXV), 183–186. https://doi.org/10.31648/an.9578

Zbigniew Chojnowski 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie