O KONSTRUOWANIU WIZUALNOŚCI JAKO INTEGRALNYM ELEMENCIE POLSKIEJ REKLAMY PRASOWEJ

Agata Dominika MYŚLAK

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie


Abstrakt

In the article the author adresses the issue of visuality of press advertisement by adhering to
such elements as logotype, colour palette, photography and typeface. The author argues that all
those elements should cooperate and guarantee the achievement of a desired effect, including the
aesthetic one. In the author’s judgement, the message sent by the advertisement is more powerful
when its creators use their knowledge of the psychology of perception. It turns out that in today’s
press advertisements two techniques (recommendation and demonstration) are most commonly
used alongside simple advertising patterns. The colour palette is quite limited and the designers
highlight the contrasting combinations, which may be come as a result of the authors’ reliance on
the proven solutions. When it comes to the language of the advertisements, neologisms occur rarely
as the audience answers better to clichés.


Słowa kluczowe:

advertising, visuality, press advertisement in Poland

J. F. Sztuka, J. Sztuka, Kształtowanie otoczenia. Wzornictwo przemysłowe, komunikacja i reklama wizualna, Częstochowa 2005   Google Scholar

  Google Scholar

R. Zimny, Kreowanie obrazów świata w tekstach reklamowych, Warszawa 2008, s. 28   Google Scholar

  Google Scholar

R. Nowacki, Reklama, Warszawa 2005, s. 41   Google Scholar

  Google Scholar

H.G. Lewis, C. Nelson, Podręcznik reklamy, Warszawa 2000, s. 26-31   Google Scholar

  Google Scholar

J. Łodziana-Grabowska, Efektywność reklamy, Warszawa 1996, s. 53.   Google Scholar

  Google Scholar

K. Białecki, Podstawy marketingu, Warszawa 2002, s. 123.   Google Scholar

  Google Scholar

A. Hiam, Marketing, Warszawa 1999, s. 123.   Google Scholar

  Google Scholar

B. Uspienski, Prawa i lewa strona w obrzędzie cerkiewnym. Znak krzyża u prawosławnych i katolików, [w:] B. Uspienski, Krzyż i koło. Z historii symboliki chrześcijańskiej, przekład i przedmowa B. Żyłko, Gdańsk 2010, s. 29-64.   Google Scholar

  Google Scholar

J. Kall, Reklama, Warszawa 2002, s. 141.   Google Scholar

  Google Scholar

M. Kochan, Slogany w reklamie i polityce, Warszawa 2002.   Google Scholar

  Google Scholar

K. Burtenshaw, N. Mahon, C. Barfoot, Kreatywna reklama, Warszawa 2008, s. 42.   Google Scholar

  Google Scholar

J. Bralczyk, Język na sprzedaż, Sopot 2004, s. 138-139.   Google Scholar

  Google Scholar

A. i L. Ries, Upadek reklamy i wzlot public relations, Warszawa 2004, s. 253-254.   Google Scholar

  Google Scholar

B. i W. Żurawik, Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, Warszawa 1996, s. 363.   Google Scholar

  Google Scholar

S. i A. Morgan, Kolory w sztuce i reklamie, Warszawa 1994, s. 37-40.   Google Scholar

  Google Scholar

J. Altkorn, Wizualizacja firmy, Kraków 1999, s. 49.   Google Scholar

  Google Scholar

Nowy słownik języka polskiego, pod red. E. Sobol, Warszawa 2003   Google Scholar

  Google Scholar

D. Doliński, Perswazja w tekstach reklamowych – spojrzenie psychologa, w: Język perswazji publicznej, pod red. K. Mosiołek-Kłosińskiej i T. Zgółki, Poznań 2003, s. 82.   Google Scholar

  Google Scholar

K. Hogan, Psychologia perswazji. Strategie i techniki wywierania wpływu na ludzi, Warszawa 2001, s. 17.   Google Scholar

  Google Scholar

W. Lubaś, Potoczne emocje w perswazji, w: Język perswazji publicznej, pod red. K. Mosiołek-Kłosińskiej i T. Zgółki, Poznań 2003, s. 39-40.   Google Scholar

  Google Scholar

A. Jachnis, J.F. Terelak, Psychologia konsumenta i reklamy, Bydgoszcz 1998, s. 227-234.   Google Scholar

  Google Scholar

D. Doliński, Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańsk 2003, s. 84-91.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2015-12-31

Cited By /
Share

MYŚLAK, A. D. (2015). O KONSTRUOWANIU WIZUALNOŚCI JAKO INTEGRALNYM ELEMENCIE POLSKIEJ REKLAMY PRASOWEJ. Civitas Et Lex, 8(4), 17–31. https://doi.org/10.31648/cetl.2188

Agata Dominika MYŚLAK 
Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w OlsztynieLicencja

Wszystkie artykuły opublikowane w Civitas et Lex są dostępne online w trybie otwartego dostępu (Open Access) i można je pobrać bezpłatnie na podstawie następującej licencji Creative Commons CC BY-NC-ND (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works) 4.0.