Opublikowane: 2020-10-031

Wybrane zagadnienia z organizacji systemu ochrony ludności w Stanach Zjednoczonych Ameryki na rzecz budowania odporności społeczeństwa na zagrożenia

Piotr Stanisław Kolmann
Civitas et Lex
Dział: Nauki o bezpieczeństwie
https://doi.org/10.31648/cetl.5375

Abstrakt

Suwerenne państwa świata różnie podchodzą do zagadnienia zapewniania ochrony ludności – generalnie stawiają sobie podobne cele w tym zakresie, lecz wykazują heterogeniczny apetyt na ryzyko, przyjmują różne rozwiązania organizacyjne czy też stosują odmienne środki na potrzeby ich realizacji. W ramach artykułu autor skupił się na wybranych zagadnieniach z problematyki organizacji systemu ochrony ludności – posługując się przykładem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Kraj ten jest dalece rozwinięty m.in. pod kątem eksploatowania licznie utworzonych systemów bezpieczeństwa. W obranym obszarze badawczym zidentyfikowano tam szereg inicjatyw wykorzystywanych na rzecz budowania odporności społeczeństwa na zagrożenia. Dokonanie ich analizy może być wartościowe ze względu na późniejsze rozważenie zastosowania zbliżonego podejścia także w Rzeczypospolitej Polskiej, co wymaga jednak prowadzenia dalszych badań, w tym w ramach dedykowanych studiów wykonywalności.

Słowa kluczowe:

nauki o bezpieczeństwie,, ochrona ludności, społeczeństwo, odporność na zagrożenia

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Kolmann, P. S. (2020). Wybrane zagadnienia z organizacji systemu ochrony ludności w Stanach Zjednoczonych Ameryki na rzecz budowania odporności społeczeństwa na zagrożenia. Civitas Et Lex, 27(3), 31–42. https://doi.org/10.31648/cetl.5375

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.