Pierwszy tom czasopisma naukowego 'Echa Przeszłości', edytowanego przez historyków Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, został opublikowany w roku 2000. Czasopismo powstało z inicjatywy profesora Sławomira Kalembki, wówczas dyrektora Instytutu Historii i eksperta w dziedzinie historii XIX wieku i historii myśli politycznej. 'Echa Przeszłości' są głównym czasopismem historyków z Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. (więcej)


         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo
 • Częstotliwość wydań : 2
 •  
 • ISSN: 1509-9873 (Print)
 •  
 • DOI: 10.31648.
 •  
 
 


MNISW
40 - 2021 r.

Index Copernicus
75.43


 • SCOPUS
 • BazHum
 • CEJSH
 • ICI Journals Master List / ICI World of Journals
 • PBN/POL-Index
 • Index Copernicus