Pierwszy tom czasopisma naukowego 'Echa Przeszłości', edytowanego przez historyków Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, został opublikowany w roku 2000. Czasopismo powstało z inicjatywy profesora Sławomira Kalembki, wówczas dyrektora Instytutu Historii i eksperta w dziedzini historii XIX wieku i historii myśli politycznej. 'Echa Przeszłości' są głównym czasopismem historyków z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. (więcej)

  • Częstotliwość wydań : 1
  •  
  • ISSN: 1509-9873 (Print)
  •  
  • DOI: 10.31648.
  •  
 
 


MNISW
9 - 2017 r.

Index Copernicus
62.08


  • BazHum
  • CEJSH
  • ICI Journals Master List / ICI World of Journals
  • PBN/POL-Index