Pierwszy tom czasopisma naukowego 'Echa Przeszłości', edytowanego przez historyków Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, został opublikowany w roku 2000. Czasopismo powstało z inicjatywy profesora Sławomira Kalembki, wówczas dyrektora Instytutu Historii i eksperta w dziedzinie historii XIX wieku i historii myśli politycznej. "Echa Przeszłości" są głównym czasopismem historyków z Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

Czytaj więcej

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo Crossref Similarity Check logo
 • SCOPUS
 • BazHum
 • CEJSH
 • ICI Journals Master List / ICI World of Journals
 • PBN/POL-Index
 • Index Copernicus
Dyscypliny:
 • etnologia i antropologia kulturowa
 • historia
 • literaturoznawstwo
 • nauki biblijne
 • nauki o bezpieczeństwie
 • nauki teologiczne
 • polonistyka
 • stosunki międzynarodowe
SNIP 0.054 (2022)
CiteScore 0.1 (2022)
SJR 0.105 (2022)
MEiN 100 (2023)
Index Copernicus 113.43 (2022)
Dla autorów
Czy jesteś zaintersowany(a) zgłoszeniem tekstu do tego czasopisma? Rekomendujemy zapoznanie się z zawartością strony O czasopiśmie, na której zamieszczone są zasady czasopisma oraz Instrukcja dla autorów. Autor musi zarejestrować się na stronie czasopisma, zanim rozpocznie proces recenzji lub zalogować się, jeżeli posiada już konto w systemie. Proces zgłoszenia tekstu składa się z pięciu kroków.
Dla recenzentów

Czy są Państwo zainteresowani recenzowaniem tekstów w tym czasopiśmie? Rekomendujemy zapoznanie się z zawartością strony O czasopiśmie. Następnie prosimy o zarejestrowanie się na stronie czasopisma. W formularzu rejestracyjnym prosimy o zaznaczenie opcji:
„Tak, wyślij prośbę o nadanie roli: Recenzent”. Jeżeli posiadają już Państwo konto użytkownika w tym systemie to można zalogować się i w edycji swojego profilu  rozszerzyć uprawnienia o funkcję: recenzent. 

Usługi indeksowania
Logo SCOPUS
Logo IC
Logo BazHum
Logo CEJSH
Logo CEEOL
Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.