Opublikowane: 2022-07-011

Refleksje na marginesie książki Kryzys grudniowy 1970 r. w świetle dokumentów i materiałów Komisji Władysława Kruczka i relacji ludzi obozu władzy, opracowanie, wybór i przygotowanie do druku Marek Jabłonowski, Włodzimierz Janowski, Grzegorz Sołtysiak, Wa

Witold Gieszczyński
Echa Przeszłości
Dział: POLEMIKI, RECENZJE I OMÓWIENIA
https://doi.org/10.31648/ep.7951

Abstrakt

W niniejszym artykule zawarto refleksje autora dotyczące przebiegu i następstw protestów robotniczych w grudniu 1970 r. Podstawę do tych rozważań stanowiła książka pt. „Kryzys grudniowy 1970 r. w świetle dokumentów i materiałów Komisji Władysława Kruczka i relacji ludzi obozu władzy”, która ukazała się drukiem w pięćdziesiątą rocznicę tych wydarzeń. Należy przypomnieć, że wskutek użycia broni palnej przez wojsko  i milicję wobec protestujących śmierć poniosło 45 osób, a 1165 osób zostało rannych. Niejako równolegle do robotniczych protestów toczyła się walka o przejęcie władzy politycznej w komunistycznej Polsce. W celu ustalenia przyczyn i przebiegu kryzysu powołano specjalną komisję działającą od marca do listopada 1971 r. Efektem prac tzw. komisji Kruczka było sprawozdanie końcowe, w którym odpowiedzialnością  polityczną za kryzys, a także użycie broni obciążało przede wszystkim byłych przywódców komunistycznych Władysława Gomułkę i Zenona Kliszko.

Słowa kluczowe:

komunizm w Polsce, demonstracje i strajki robotnicze, grudzień 1970

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >> 

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Gieszczyński, W. (2022). Refleksje na marginesie książki Kryzys grudniowy 1970 r. w świetle dokumentów i materiałów Komisji Władysława Kruczka i relacji ludzi obozu władzy, opracowanie, wybór i przygotowanie do druku Marek Jabłonowski, Włodzimierz Janowski, Grzegorz Sołtysiak, Wa. Echa Przeszłości, (XXIII/1), 260–269. https://doi.org/10.31648/ep.7951

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.