"Humanistyka i Przyrodoznawstwo" (40 punktów ministerialnych) to recenzowany rocznik naukowy wydawany nieprzerwanie od 1994 roku. Od 2006 roku czasopismo publikowane jest także w wersji elektronicznej, dostępnej na licencji CC (CC BY-NC). Redakcja przyjmuje do publikacji artykuły, recenzje dzieł i czasopism oraz materiały kronikarskie (sprawozdania ze zjazdów naukowych, sympozjów, konferencji oraz inne informacje o życiu naukowym w kraju i za granicą). Zamieszczane są wyłącznie teksty wcześniej niepublikowane. Pismo nie pobiera opłat za publikację tekstu. (więcej)

ISSN: 1234-4087 (Print) ISSN: 1234-4087 (Online)

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 

Nowa punktacja dla "Humanistyki i Przyrodoznawstwa"

2020-01-16

Informujemy, że wg nowego wykazu czasopism naukowych "Humanistyka i Przyrodoznawstwo" ma przypisane 40 pkt.  • Pol-Index
  • Index Copernicus International
  • BazHum
  • CEEOL (The Central and Eastern European Online Library)
  • PhilPapers
  • CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

h5Index
7

MNISW
40-2021 r.

Index Copernicus
80.82 - 2017 r.