Index Copernicus Value (ICV) za 2017 rok (nr 23) wynosi 80.82.
Wskaźnik odrzuconych tekstów w 2018 roku (nr 24) wynosi 25%.
"Humanistyka i Przyrodoznawstwo" to recenzowany rocznik naukowy wydawany nieprzerwanie od 1994 roku. Od 2006 roku czasopismo publikowane jest także w wersji elektronicznej, dostępnej na licencji CC (CC BY-NC). Redakcja przyjmuje do publikacji artykuły, recenzje dzieł i czasopism oraz materiały kronikarskie (sprawozdania ze zjazdów naukowych, sympozjów, konferencji oraz inne informacje o życiu naukowym w kraju i za granicą). Zamieszczane są wyłącznie teksty wcześniej niepublikowane. (więcej)

 • Częstotliwość wydań : 1/rok
 •  
 • ISSN: 1234-4087 (Print)
 •  
 • DOI: 10.31648.
 •  
 
 


h5Index
7

MNISW
7 -2017 r.

Index Copernicus
80.82 - 2017 r.


 • Pol-Index
 • Index Copernicus International
 • BazHum
 • CEEOL (The Central and Eastern European Online Library)
 • PhilPapers
 • CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)