"Humanistyka i Przyrodoznawstwo" to recenzowany rocznik naukowy wydawany nieprzerwanie od 1994 roku. Za opublikowanie artykułu można otrzymać 70 punktów ministerialnych.

Od 2006 roku czasopismo publikowane jest także w wersji elektronicznej, dostępnej na licencji CC (CC BY-NC). Redakcja przyjmuje do publikacji artykuły, recenzje dzieł i czasopism oraz materiały kronikarskie (sprawozdania ze zjazdów naukowych, sympozjów, konferencji oraz inne informacje o życiu naukowym w kraju i za granicą). Zamieszczane są wyłącznie teksty wcześniej niepublikowane. Pismo nie pobiera opłat za publikację tekstu. 

Czytaj więcej

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo Crossref Similarity Check logo
 • BazHum(1995-2018)
 • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities(2006-2018)
 • IC Journals Master List(2012-2018, 2020-)
 • ERIH Plus
 • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
 • CEEOL - Central and Eastern European Online Library(2014-2018)
Dyscypliny:
 • Dziedziny:
 • filozofia
 • nauki przyrodnicze
 • Dyscypliny:
 • filozofia, nauki o kulturze i religii
MEiN 70 (2023)
Dla autorów
Czy jesteś zaintersowany(a) zgłoszeniem tekstu do tego czasopisma? Rekomendujemy zapoznanie się z zawartością strony O czasopiśmie, na której zamieszczone są zasady czasopisma oraz Instrukcja dla autorów. Autor musi zarejestrować się na stronie czasopisma, zanim rozpocznie proces recenzji lub zalogować się, jeżeli posiada już konto w systemie. Proces zgłoszenia tekstu składa się z pięciu kroków.
Dla recenzentów

Czy jesteś zainteresowany(a) recenzowaniem tekstów w tym czasopiśmie? Rekomendujemy zapoznanie się z zawartością strony O czasopiśmie. Następnie prosimy o zarejestrowanie się na stronie czasopisma. W formularzu rejestracyjnym prosimy o zaznaczenie opcji:
„Tak, wyślij prośbę o nadanie roli: Recenzent”. Jeżeli posiadasz już konto użytkownika w tym systemie to można zalogować się i w edycji swojego profilu  rozszerzyć uprawnienia o funkcję: recenzent. 

Usługi indeksowania
Logo IC
Logo BazHum
Logo CEJSH
Logo CEJSH
Logo CEEOL

Ogłoszenia

Nowa punktacja dla "Humanistyki i Przyrodoznawstwa" 2023

2020-01-16

Informujemy, że wg nowego wykazu czasopism naukowych "Humanistyka i Przyrodoznawstwo" ma przypisane 70 pkt.

Czytaj więcej

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.