Opublikowane: 2018-09-031

Bezpieczeństwo i wolność w perspektywie idei równowagi

Jadwiga Błahut-Prusik
Humanistyka i Przyrodoznawstwo
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.31648/hip.500

Abstrakt

Celem artykułu jest potwierdzenie tezy, zgodnie z którą semantyczna ewolucja pojęć „bezpieczeństwo” i „wolność” w zasadniczej mierze determinuje relację między nimi. Impulsem do podjęcia tej kwestii stała się tzw. idea nowej równowagi między omawianymi pojęciami, zrodzona pod wpływem pojawienia się nowych zagrożeń, które rozbudziły dyskusję na temat relacji bezpieczeństwo-wolność. Główna konkluzja podjętych rozważań brzmi: przy współcześnie funkcjonujących definicjach wolności i bezpieczeństwa nie sposób mówić o ich prostej opozycji. Wolność i bezpieczeństwo nie znoszą się wzajemnie, przeciwnie - stanowią swe nieuchronne dopełnienie.

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo, wolność, idea równowagi

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Błahut-Prusik, J. (2018). Bezpieczeństwo i wolność w perspektywie idei równowagi. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (20), 335–345. https://doi.org/10.31648/hip.500

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.