Muzaios, Orfeusz, wyrocznie, misteria w Eleusis - wybrane aspekty

Daniel Zarewicz

Uniwersytet Warszawski


Abstrakt

Bez wątpienia Muzajos należy do najważniejszych figur ateńskiego kultu nie tylko jako domniemany założyciel misteriów eleuzyńskich, ale wedle tradycji również ich pierwszy hierofant. Ten mityczny syn Mnemozyne był bezpośrednio związany z podtrzymywaniem pamięci rodowej, jak również wychowaniem młodzieży w duchu arystokratycznej tradycji. Kojarzono go z Orfeuszem i był odpowiedzialny za sztukę wyroczni i uwalnianie od chorób. Jak się okazuje, jego figura była i jest błędnie marginalizowana wobec ateńskiego kultu Orfeusza w V w. p.n.e.


Słowa kluczowe:

Muzajos, Orfeusz, Eleuzis, wtajemniczenia, ateński kult misteryjny, tradycja arystokratyczna, pamięć - Mnemozyne

Oxford Classical Dictionary, 1996

A. Bernabé, Poetae Epici Graeci I.III, Saur I (2004), II (2004), Walter de Gruyer III (2007)

Platonis opera, ed. J. Burnet, vol. 4, Clarendon Press, Oxford 1902 (repr. 1968)

M.L. West, The Orphic Poems, Oxford University Press 1983

Comparatio Cimonis et Luculli 1.2.8, (w:) Plutarchi vitae parallelae, vol. 1.1, 4th ed., ed. K. Ziegler, Teubner, Leipzig 1969

M. Węcowski, Sympozjon, Warszawa 2011

W. Lengauer, Eleuzis, „Konteksty” 2005

Platon, Dialogi, tłum. W. Witwicki, Antyk 1999

Scholia Platonica, ed. W.C. Greene, American Philological Association, Haverford 1938

Euripidis fabulae, vol. 3, ed. G. Murray, Clarendon Press, Oxford 1902 (repr. 1966)

Platonis opera, vol. 1, ed. J. Burnet, Clarendon Press, Oxford 1900 (repr. 1967)

Platonis opera, vol. 3, ed. J. Burnet, Clarendon Press, Oxford 1903 (repr. 1968)

Hérodote, Histoires, 9 vols., ed. Ph.-E. Legrand, Les Belles Lettres, Paris 7:1951

The Gods of Ancient Greece. Identities and Transformations, ed. J.N Bremmer, A. Erskine, Edinburgh University Press 2010

W. Burkert, Eleusis und Bakchika, .Humanistische Bildung. Heft 20: .Antike und modern Religion., Stuttgart 1998

The Homeric hymns, ed. T.W. Allen, W.R. Halliday, E.E. Sikes, Clarendon Press, Oxford 1936

M. Blech, Studien zum Krantz bei den Griechen, de Grüyer, Berlin 1982; A.I. Jiménez San Cristobal, Rituales Órficos, Madrit 2002

K. Bielawski, Terminy rytualno-kultowe w tragedii greckiej epoki klasycznej, PAU, Kraków 2004

W. Burkert, Homo Necans: The Anthropology of Ancient Greek Sacrificial Ritual and Myth, trans. P. Bing, University of California Press, Berkeley 1983

Scholia Graeca in Aristophanem, ed. F. Dübner, Didot, Paris 1877

Plutarchi moralia, vol. 7, ed. F.H. Sandbach, Teubner, Leipzig 1967, fr.178 (tłum. K. Bielawski)

L. Kolankiewicz, Oczy szeroko zamknięte, (w:) Między teatrem a literaturą. Księga ofiarowana Profesorowi Januszowi Deglerowi w 65. rocznicę urodzin, pod red. A. Juzwenki i J. Miodka, Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum 2004

Plutarchi vitae parallelae, vol. 2.2, ed. K. Ziegler, Teubner, Leipzig 1968

M. Nowak, Papirus z Derveni - opis znaleziska, (w:) Poemat Papirusu z Deveni.

Wprowadzenie, rekonstrukcja, komentarz, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008

M. Dickie, The Dionysiac Myteries in Pella, „Zeischrift für Papyrologie und Epigraphik“, 1995, vol. 109

Scholia vetera in Pindari carmina, 3 vols., ed. A.B. Drachmann, Teubner, Leipzig 1:1903; 2:1910; 3:1927

Orphica, Fragmenta, Die Fragmente der Vorsokratiker, vol. 1, 6th edn., ed. H. Diels, W. Kranz, Weidmann, Berlin 1951 (repr. 1966) tłum. K. Sekita Comicorum Atticorum fragmenta, vol. 1, ed. T. Kock, Teubner, Leipzig 1880, fr. 504 (tłum. D. Zarewicz)

Adespota Papyracea (SH), Epigrammata. Supplementum Hellenisticum, ed H. Lloyd- Jones, P. Parsons, De Gruyter, Berlin 1983, 980/2 (tłum. D. Zarewicz)

R. Seaford, Immortality, Salvation and the Elements, “Harvard Studies in Classical Philology” 1986, vol. 90

Sfinks fr. 225, (w:) Tragicorum Graecorum fragmenta, vol. 3, ed. S. Radt, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1985
Pobierz


Opublikowane
2018-09-08

Cited By /
Share

Zarewicz, D. (2018). Muzaios, Orfeusz, wyrocznie, misteria w Eleusis - wybrane aspekty. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (19), 375–385. https://doi.org/10.31648/hip.589

Daniel Zarewicz 
Uniwersytet WarszawskiLicencja

Prawa autorskie (c) 2018 Daniel Zarewicz

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Teksty zaproponowane do "Humanistyki i Przyrodoznawstwa" nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane. Wraz z przesłaniem tekstu redakcji Autor akceptuje, że w momencie zakwalifikowania tekstu do publikacji nasze czasopismo będzie stosowało licencję the Creative Commons Attribution (CC BY-NC). Na podstawie tej licencji autorzy zgadzają się, że ich prace mogą być zgodnie z prawem ponownie wykorzystywane do jakichkolwiek celów, za wyjątkiem celów komercyjnych, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody ze strony autora lub wydawcy. Każdy może prace te czytać, pobierać, kopiować, drukować, rozpowszechniać oraz przetwarzać, pod warunkiem poprawnego oznaczenia autorstwa oraz oryginalnego miejsca publikacji. Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich utworów bez żadnych innych ograniczeń. Pełna informacja na temat licencji CC BY-NC

Oświadczenie autora do pobrania