Rozanow: filozofia chuligańska

Wasilij Rozanow, Opadłe Uście, przełożyli Jacek Chmielewski. Ireneusz Kania, wstępem poprzedził Piotr Nowak, Biblioteka Kwartalnika „Kronos”, Warszawa 2013, ss. 527.

Jadwiga Mizińska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
https://orcid.org/0000-0003-4979-4035



Słowa kluczowe:

Wasilij Rozanow, Opadłe liście

Wasilij Rozanow, Opadłe Uście, przełożyli Jacek Chmielewski. Ireneusz Kania, wstępem poprzedził Piotr Nowak, Biblioteka Kwartalnika „Kronos”, Warszawa 2013, ss. 527.
Pobierz


Opublikowane
2018-09-08

Cited By /
Share

Mizińska, J. (2018). Rozanow: filozofia chuligańska: Wasilij Rozanow, Opadłe Uście, przełożyli Jacek Chmielewski. Ireneusz Kania, wstępem poprzedził Piotr Nowak, Biblioteka Kwartalnika „Kronos”, Warszawa 2013, ss. 527. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (19), 435–438. https://doi.org/10.31648/hip.596

Jadwiga Mizińska 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
https://orcid.org/0000-0003-4979-4035



Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Jadwiga Mizińska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Teksty zaproponowane do "Humanistyki i Przyrodoznawstwa" nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane. Wraz z przesłaniem tekstu redakcji Autor akceptuje, że w momencie zakwalifikowania tekstu do publikacji nasze czasopismo będzie stosowało licencję the Creative Commons Attribution (CC BY-NC). Na podstawie tej licencji autorzy zgadzają się, że ich prace mogą być zgodnie z prawem ponownie wykorzystywane do jakichkolwiek celów, za wyjątkiem celów komercyjnych, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody ze strony autora lub wydawcy. Każdy może prace te czytać, pobierać, kopiować, drukować, rozpowszechniać oraz przetwarzać, pod warunkiem poprawnego oznaczenia autorstwa oraz oryginalnego miejsca publikacji. Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich utworów bez żadnych innych ograniczeń. Pełna informacja na temat licencji CC BY-NC

Oświadczenie autora do pobrania