Słownik literatury Europy Środkowej. Casus Bruno Schulza

Basia Nikiforova

Litewski Instytut Badań Kultury w Wilnie

Jadwiga Mizińska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
https://orcid.org/0000-0003-4979-4035


Abstrakt

Niniejszy esej ma charakter małego słownika wprowadzającego do literatury Europy Środkowej, której specyfika przejawia się wielką rolą biografizmu w dziełach tak wybitnych jej przedstawicieli, jak Bruno Schulz, Walter Benjamin, Franz Kafka czy Paul Celan. Życie każdego z nich toczyło się na pograniczu nie tylko w sensie geograficznym, ale też językowym i religijnym. Jak się wydaje, podstawowe pojęcia niezbędne do zrozumienia ich twórczości odwołującej się do osobistej biografii to: tożsamość, pogranicze, prowincja, sława pośmiertna. Tekst nie ma charakteru literaturoznawczego, ale raczej antropologiczno-filozoficzny.


Słowa kluczowe:

Benjamin, Celan, Kafka, Schulz, pogranicze, tożsamość, czas, język twórczości, prowincja, sława pośmiertne

B. Schulz, Noc wielkiego sezonu, [online] <http://free.art.pl/keller/noc.htm>, dostęp: 17.04.2012.

B. Schulz, Sklepy cynamonowe, [online] <http://literat.ug.edu.pl/shulz/index.htm>, dostęp: 10.05.2011.

J. Ficowski, Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno Schulz i jego mitologia, Biblioteka Krasnogrudy, Pogranicze 2002

W. Lipowski, Mój los szczególny, [online] <www.tygodnik.com.pl/dodatek-ks/05/lipowski.html>, dostęp: 20.03.2012.

M. Phkhhh, Bcmynnemue, (w:) B. EeHMMHH, <Ppam-ą Ka(pra, s. 17; [online] <http://fi- les.zipsites.ru/books/yanko/benyamin_kafka.rar>, dostęp: 15.02.2012.

nucbua. WoneM - EembHMumy. HepycanuM, 17.07.1934, s. 157; [online] <http://files.zipsites.ru/books/yanko/benyamin_kafka.rar>, dostęp: 15.02.2012.

nucbMO Epyno Wiynbga k Andxem njiecbneeuuy om 4.03.1936, (w:) nopmpem e 3epKajax. Epyno ^yjbg, [online] <http://magazines.russ.ru/inostran/1996/8/shulc.html>, dostęp: 10.07.2012.

Ka^Ka, AMepuKa, [online] <http://lib.ru/KAFKA/amerika.txt>, dostęp: 15.08.2010.

B. EeHMMHH, 0paną Ka(pKa: Kuk cmpouiiacb KumaucKan cmena, idem, @paną Ka(pKa..., s. 97; [online] <http://files.zipsites.ru/books/yanko/benyamin_kafka.rar>, dostęp: 15.02.2012.

n. RenaH, OMManmoib Meeunac. Om 6bimun k unojuy, „HHOCTpaHHaa nmepaTypa” 1996, nr 12, [online] <http://magazines.russ.ru/inostran/1996/12/shelan-pr.html>, dostęp: 15.02.2012.

n. RenaH, EpeMencKan peub, [online] <http://magazines.russ.ru/inostran/1996/12/she- lan-pr.html>, dostęp: 15.02.2012.

X. ApeHflT, Baibmep EenbnMun. JJmóu e meMnbie epeMena. Moskwa 2002, [online] <http: //kroto v. info/lib_sec/01 _a/are/ndt_01 .htm>, dostęp: 17.01.2011.

X. ApeHflT, Bajibmep EeHbHMUH, „HHOCTpaHHaa mTeparypa” 1997, nr 12; [online] <http://magazines.russ.ru/inostran/1997/12/benjamin03-pr.html>, dostęp: 17.06.2012.

A. HafiMaH, B3zjhó uacmHozo uenoeeKa, [online] <www.e-slovo.ru/411/nayman.htm>, dostęp: 15.02.2012.

M. ®yKO, HyxHo 3atąutąamb oótąecmeo, nep. E.A. CaMapcKOH, HayKa, CaHKT- neTepOypr 2005.
Pobierz


Opublikowane
2018-09-08

Cited By /
Share

Nikiforova, B., & Mizińska, J. (2018). Słownik literatury Europy Środkowej. Casus Bruno Schulza. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (19), 361–374. https://doi.org/10.31648/hip.588

Basia Nikiforova 
Litewski Instytut Badań Kultury w Wilnie
Jadwiga Mizińska 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
https://orcid.org/0000-0003-4979-4035Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Basia Nikiforova; Jadwiga Mizińska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Teksty zaproponowane do "Humanistyki i Przyrodoznawstwa" nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane. Wraz z przesłaniem tekstu redakcji Autor akceptuje, że w momencie zakwalifikowania tekstu do publikacji nasze czasopismo będzie stosowało licencję the Creative Commons Attribution (CC BY-NC). Na podstawie tej licencji autorzy zgadzają się, że ich prace mogą być zgodnie z prawem ponownie wykorzystywane do jakichkolwiek celów, za wyjątkiem celów komercyjnych, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody ze strony autora lub wydawcy. Każdy może prace te czytać, pobierać, kopiować, drukować, rozpowszechniać oraz przetwarzać, pod warunkiem poprawnego oznaczenia autorstwa oraz oryginalnego miejsca publikacji. Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich utworów bez żadnych innych ograniczeń. Pełna informacja na temat licencji CC BY-NC

Oświadczenie autora do pobrania