Media labs in vernacular culture context. Case study of polish institutionsMedialabs in vernacular culture context

Daniel Sołtysiak

Uniwersytet Łódzki
https://orcid.org/0000-0001-6151-3334


Abstract

This article analyses the concept of research in digital humanities laboratories from the perspective of vernacular culture. The text considers the theoretical assumptions of the laboratory model and vernacular culture as a methodological proposal, also taking into account the genesis of the term. The study is based on three determinants of the concept: emergent, structural subversiveness, local and amateurishness.

The case study of Polish institutions was based on interviews with representatives of three media labs: in Gdańsk, Kraków and Katowice. The research conclusions led to a proposal to analyse media labs in the context of the title paradigm, taking into account the activities undertaken in the laboratories and the specificity of their functioning. The study focused on the aspects that define the activities of media labs: the regional historical context, social needs, local digital culture, and the Do It Yourself paradigm.

In the summary, the author proposes a broader context for future research of digital humanities laboratories in European post-socialist countries.


Keywords:

medialab, vernacular culture, local digital culture, laboratory of humanities

Supporting Agencies

University of Łódź, University of Łódź Doctoral School of Humanities


Filiciak, Mirosław, Tarkowski, Alek (2011). Medialab – instrukcja obsługi W: Filiciak, Mirosław, Tarkowski Alek, Jałosińska, Agata (red.). Medialab. Instrukcja obsługi. Chrzelice: Fundacja Ortus, 11-16.   Google Scholar

Garda, Maria (2020). Przyswajanie kulturowe mikrokomputerów w PRL w latach osiemdziesiątych XX wieku W: Sitarski, Piotr, Garda, Mara B., Jajko, Krzysztof (red.). Nowe media w PRL. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 155-165.   Google Scholar

Lévy, Pierre (1997). Collective Intelligence - Mankind's Emerging World In Cyberspace. Cambridge: Perseus Books.   Google Scholar

Maj, Anna (2017). Medialaby, fablaby i banki wiedzy jako nowe modele instytucji edukacyjnych i animacyjnych. Problemy i wyzwania. Państwo i Społeczeństwo, 3, 86-103.   Google Scholar

Marecki, Piotr (2018) (red.). Gatunki cyfrowe. Instrukcja obsługi. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.   Google Scholar

Marecki, Piotr (2019). Praktyka i eksperyment. Laboratoryjny model humanistyki. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.   Google Scholar

Marecki, Piotr i in. (2019). UBU lab. Raporty techniczne 2016-2019. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.   Google Scholar

Marecki, Piotr, Yerzmyey, Robert, ,,Hellboj”, Straka (2019). Demoscena. ZX Spectrum. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.   Google Scholar

Napiórkowski, Marcin i in. (2015). Kultura wernakularna. Antropologia projektów nieudanych. Kultura Współczesna, 3(87), 14-26.   Google Scholar

Orszak-Dudkowska, Katarzyna (2016). ,,Zrób to sam/Do it yourself”. Nowe oblicza rzemiosła i rękodzieła w kulturze współczesnej. Zeszyty Wiejskie, XXII, 99-107.   Google Scholar

Pawlicka-Deger, Urszula (2020). The Laboratory Turn: Exploring Discourses, Landscapes, and Models of Humanities Lab. Digital Humanities Quarterly, 14.3. Dostęp: http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/14/3/000466/000466.html [12.08.202].   Google Scholar

Pawlicka, Urszula (2017). Humanistyka: pracownia, centrum czy laboratorium? Teksty Drugie, 1, 314-333.
Crossref   Google Scholar

Pawlicka, Urszula (2015). To nie jest muzeum, to jest laboratorium. Czas Kultury, 2, 60-65.   Google Scholar

Rytel, Grzegorz (2015). Wernakularna, czyli jaka? Uwagi semantyczne na marginesie tematu konferencji. Budownictwo i Architektura, 3, 143-149.
Crossref   Google Scholar

Słodowy, Adam (1974). Lubię majsterkować. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.   Google Scholar

Wershler, Darren, Emerson, Lori, Parikka, Jussi (2021). Introduction: Everything is a Lab W: Wershler, Darren, Emerson, Lori, Parikka, Jussi. The Lab Book. Situated Practices in Media Studies, [online]. University of Minnesota Press Open-Access Library. Dostęp: https://manifold.umn.edu/read/introduction-everything-is-a-lab/section/bd82bc49-24e2-4e1d-b7d5-e2430884848a [28.11.2021].   Google Scholar


Published
2022-08-03

Cited by

Sołtysiak, D. (2022). Media labs in vernacular culture context. Case study of polish institutionsMedialabs in vernacular culture context. Media - Culture - Social Communication, (18). https://doi.org/10.31648/mkks.7261

Daniel Sołtysiak 
Uniwersytet Łódzki
https://orcid.org/0000-0001-6151-3334