Tematyka artykułów może dotyczyć problemów badawczych występujących w różnych językach świata. Publikujemy artykuły z zakresu: językoznawstwa ogólnego, diachronicznego, synchronicznego, porównawczego, kognitywnego i kulturowego, glottodydaktyki, socjolingwistyki, dialektologii, etnolingwistyki, stylistyki, kultury języka, onomastyki, semantyki, mediolingwistyki oraz innych działów szeroko pojętej lingwistyki. (więcej)

 • Częstotliwość wydań : 4/rok
 •  
 • ISSN: 1509-5304 (Online)
 •  
 • ISSN: 1509-5304 (Print)
 •  
 • DOI: 10.31648.
 •  
 
 


MNISW
12 - 2017 r.

Index Copernicus
60.80 - 2016 r., 69, 83 - 2017 r.


 • Index Copernicus
 • CEJSH
 • BazHum
 • CEEOL
 • POL-Index
 • ERIH PLUS

Pobieranie

CAŁY NUMER