Informujemy, że nie ma już miejsca w zeszytach za 2020 rok. Nadsyłane obecnie teksty, jeśli uzyskają pozytywne recenzje, będą opublikowane najwcześniej w 2021 roku.

Tematyka artykułów może dotyczyć problemów badawczych występujących w różnych językach świata. Publikujemy artykuły z zakresu: językoznawstwa ogólnego, diachronicznego, synchronicznego, porównawczego, kognitywnego i kulturowego, glottodydaktyki, socjolingwistyki, dialektologii, etnolingwistyki, stylistyki, kultury języka, onomastyki, semantyki, mediolingwistyki oraz innych działów szeroko pojętej lingwistyki. (więcej)

 • Częstotliwość wydań : 4/rok
 •  
 • ISSN: 1509-5304 (Online)
 •  
 • ISSN: 1509-5304 (Print)
 •  
 • DOI: 10.31648.
 •  
 
 


MNISW
70 - 2019 r.

Index Copernicus
80,16 - 2018 r.


 • Index Copernicus
 • CEJSH
 • BazHum
 • CEEOL
 • POL-Index
 • ERIH PLUS

Pobieranie

CAŁY NUMER