Tematyka artykułów może dotyczyć różnych problemów badawczych występujących w różnych językach świata. Publikujemy artykuły poświęcone problemom: językoznawstwa ogólnego, diachronicznego, synchronicznego, porównawczego, kognitywnego i kulturowego, glottodydaktyki, socjolingwistyki, dialektologii, etnolingwistyki, stylistyki, kultury języka, onomastyki, semantyki, mediolingwistyki oraz innych działów szeroko pojętej lingwistyki. (więcej)

  • Częstotliwość wydań : 4/rok
  •  
  • ISSN: 1509-5304 (Print)
  •  
 
 


MNISW
12 - 2017 r.

Index Copernicus
60.80 - 2016 r.


  • Index Copernicus
  • CEJSH
  • BazHum
  • CEEOL
  • POL-Index
  • ERIH PLUS