Proper names in Magda Gessler’s Kitchen Revolutions: Their functioning, motivation, naming practice

Adam Siwiec

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
https://orcid.org/0000-0002-9307-808X


Abstract

The study is concerned with names of restaurants and other eateries, considered to be
important elements of the media text, contributing to the understanding of that type
of text. They include primarily nomenclature that makes up the linguistic landscape
of the TV show Kitchen Revolutions, influencing the linguistic portrayal of reality and
the dramatic narrative of the story which is told in the show. They are often replaced
with novel names made up by the show host, Magda Gessler, which allow the restaurants to begin a new life on the market. It is those names that undergo special scrutiny
in the study, in their semantic-motivational aspect and functional-pragmatic function
(i.e. promotional goals), as elements of the titular “revolutions” and components
of a successful business enterprise. The collected data show that we are dealing here
with several possibilities, both at the formal level and with regard to the use of particular
content. The naming practices presented in the show reveal a dominant pattern of naming,
motivated by convention, which is based on the concept of a given place, with its services
and products. In line with the culturally and socially dominant view of a given restaurant,
the majority of naming acts performed in the show result in names of “things to eat” which
point to what can be found on the menu.


Keywords:

names of restaurants and other eateries, semantic motivation, naming practice, market-oriented nomenclature and advertising


Gałkowski A. (2008): Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim. Łódź.   Google Scholar

Gałkowski A. (2014): Motywacja w procesie tworzenia chrematonimii marketingowej. „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” XXVII: Przestrzenie językoznawstwa. Prace dedykowane Profesor Irenie Sarnowskiej-Giefing. Red. M. Graf, s. 63–72.   Google Scholar

Grębowiec J. (2013): Mówić i działać. Wykłady z pragmatyki językowej. Wrocław.   Google Scholar

Jachnis A., Terelak J. F. (1998): Psychologia konsumenta i reklamy. Bydgoszcz.   Google Scholar

Korolko M. (1990): Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa.   Google Scholar

Naruszewicz A. (2000): Nazwy własne w reklamie. [W:] Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze. Red. M. Czachorowska i Ł. M. Szewczyk. Bydgoszcz, s. 235–243.   Google Scholar

Nowakowska A. (2011): Chrematonimiczny potencjał frazeologii. [W:] Chrematonimia jako fenomen współczesności. Red. M. Biolik i J. Duma. Olsztyn, s. 339–346.   Google Scholar

Rutkowski M. (2003): Nazwy na sprzedaż. O nazewnictwie na usługach marketingu. „Onomastica” XLVIII, s. 239–254.   Google Scholar

Uniwersalny słownik języka polskiego PWN. (2006). Red. S. Dubisz. T. I–IV. Warszawa. (US)   Google Scholar

Janiszewski B., Rigamonti M. (2012): Ranking najbardziej ogłupiających programów: Rozenek, Wojewódzki, Gessler, Lis, , dostęp: 17.08.2019.   Google Scholar

Masłowska D. (2016): Jak przejąć kontrolę nad światem, nie wychodząc z domu (13), , dostęp: 17.08.2019.   Google Scholar

Socha J. (2012): Sam nie wiem: Mamy to!, , dostęp: 17.08.2019.   Google Scholar

Wadowski M. (2016): Awantura po „Kuchennych Rewolucjach” w Kielcach. Nazwa lokalu z błędem, , dostęp: 17.08.2019.   Google Scholar

Wikipedia, , dostęp: 17.08.2019.   Google Scholar


Published
2020-07-30

Cited by

Siwiec, A. (2020). Proper names in Magda Gessler’s Kitchen Revolutions: Their functioning, motivation, naming practice. Prace Językoznawcze, 22(3), 211–228. https://doi.org/10.31648/pj.5716

Adam Siwiec 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
https://orcid.org/0000-0002-9307-808X