Reguły dyskursu obywatelskiego a mechanizmy dyskursu publicznego (na przykładzie stowarzyszeń i ruchów działających na rzecz edukacji)

Bernadetta Ciesek

Uniwersytet Śląski w Katowicach
https://orcid.org/0000-0003-3425-7237


Abstract

The article discusses the rules of civil discourse based on some practices of civil associations for education. The analysis focuses on social, cultural and political contexts in which the discourse has been developing. The influence
of the mechanisms of public discourse on the participation of symbolic elites has also been discussed.


Keywords:

dyskurs obywatelski, strategie dyskursywne, dyskurs publiczny, ideologizacja


Awdiejew A. (2006): Ideologia, postawa a komunikacja. [W:] Ideologie w słowach i obrazach. Red. nauk. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa. Wrocław, s. 65–72.   Google Scholar

Bokajło W. (2001): Społeczeństwo obywatelskie: sfera publiczna jako problem teorii demokracji. [W:] Społeczeństwo obywatelskie. Red. nauk. W. Bokajło, K. Dziubka. Wrocław, s. 17–83.   Google Scholar

Ciesek B. (2018): Dyskursy dyskryminacji i tolerancji w przestrzeni publicznej współczesnej Polski (Wartości, postawy, strategie). Katowice.   Google Scholar

Czachur W. (2011): Dyskursywny obraz świata. „Tekst i Dyskurs – Text und Diskurs” nr 4, s. 79–97.   Google Scholar

Czyżewski M., Franczak K., Nowicka M., Stachowiak J. (2014): Wprowadzenie. [W:] Dyskurs elit symbolicznych. Próba diagnozy. Red. nauk. M. Czyżewski, K. Franczak, M. Nowicka, J. Stachowiak. Warszawa, s. 7–22.   Google Scholar

Czyżewski M., Kowalski S., Piotrowski A. (red. nauk.) (1997): Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego. Kraków.   Google Scholar

Duszak A. (2010): Styl jako kategoria krytycznej analizy dyskursu. [W:] Styl, dyskurs, media. Red. nauk. B. Bogołębska, M. Worsowicz. Łódź, s. 33–43.   Google Scholar

Fairclough N. (2003): Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research. London.   Google Scholar

Gliński P., Palska H. (1996): Cztery wymiary społecznej aktywności obywatelskiej. [W:] Elementy nowego ładu. Red. nauk. H. Domański, A. Rychard. Warszawa, s. 365–392.   Google Scholar

Goban-Klas T. (2011): Jak wolne media psują demokrację. [W]: Transformacje demokracji. Doświadczenia, trendy, turbulencje, perspektywy. Red. nauk. L. W. Zacher. Warszawa, s. 289–297.   Google Scholar

Hess A. (2013): Społeczni uczestnicy medialnego dyskursu politycznego w Polsce. Mediatyzacja i strategie komunikacyjne organizacji pozarządowych. Kraków.   Google Scholar

Kamińska-Szmaj I., Piekot T., Poprawa M. (2008): Wstęp. [W:] Ideologie w słowach i obrazach. Red. nauk. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa. Wrocław, s.7–9.   Google Scholar

Karwat M. (2008): Cechy myślenia ideologicznego. [W]: Ideologie w słowach i obrazach. Red. nauk. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa. Wrocław, s. 42–48.   Google Scholar

Kłosińska K. (2012): Etyczny i pragmatyczny. Polskie dyskursy polityczne po 1989 roku. Warszawa.   Google Scholar

Kłosińska K. (2016): Opozycja jako podstawowe tworzywo dyskursów politycznych. [W:] Dyskurs i jego odmiany. Red. nauk. B. Witosz, K. Sujkowska-Sobisz, E. Ficek. Katowice, s. 113–120.   Google Scholar

Lemke J. (1995): Textual Politics: Discourse and Social Dynamics. London.   Google Scholar

Lipiński A. (2009): Dyskursywne konstruowanie tożsamości prawicy w warunkach podziału postkomunistycznego. [W:] Współczesne partie polityczne. Wybrane problemy. Red. nauk. M. Jastrzębski, I. Kapsa, D. Karnowska, A. Lipiński, T. Godlewski. Toruń, s. 186–242.   Google Scholar

Lipiński A. (2013): Semioza, praktyki społeczne i ideologia w krytycznej analizie dyskursu Normana Fairclougha. [W:] Marksowskie inspiracje w badaniach polityki. Red. nauk. A. Laska. Warszawa, s. 98–113.   Google Scholar

Masłyk T. (2010): Obywatel w społeczeństwie informacyjnym. Kraków.   Google Scholar

Otrocki M. (2006): Dyskurs – pojęcie jako perspektywa. W stronę modelu analizy dyskursu Normana Fairclougha. [W:] Oblicza komunikacji. T. 1. Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją. T. 1 [Język a Komunikacja. T. 12]. Red. nauk. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Zaśko-Zielińska. Kraków, s. 133–146.   Google Scholar

Pawliszak P. Rancew-Sikora D. (2012): Wprowadzenie do socjologicznej analizy dyskursu (SAD). „Studia Socjologiczne” nr 1, s. 5–18.   Google Scholar

Piekot T. (2014): Analiza dyskursu jako mediacja – przypadek sporu o Murzynka Bambo. [W:] Dyskurs elit symbolicznych. Próba diagnozy. Red. nauk. M. Czyżewski, K. Franczak, M. Nowicka, J. Stachowiak. Warszawa, s. 315–343.   Google Scholar

Reykowski J. (1984): Logika walk. [W:] Logika walki. Szkice z psychologii konfliktu społecznego w Polsce. Red. nauk. J. Reykowski. Warszawa, s. 57–83.   Google Scholar

Secler B. (2013): Polityka i media w obliczu demokracji medialnej. [W]: Demokracja w obliczu nowych mediów. Elektroniczna demokracja, wybory przez Internet, kampania w sieci. Red nauk. M. Musiał-Karg. Toruń, s. 160–182.   Google Scholar

Sztompka P. (2016): Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej. Kraków.   Google Scholar

Witosz B. (2010): O dyskursie wykluczenia i dyskursach wykluczenia z perspektywy lingwistycznej. „Tekst i Dyskurs – Text und Diskurs” nr 3, s. 9–25.   Google Scholar

Witosz B. (2014): O ideologizacji przekonań i postaw estetycznych (wokół publicznego sporu na temat artystycznej instalacji „Tęcza” na placu Zbawiciela w Warszawie. „Forum Lingwistyczne” nr 1, s. 27–36.   Google Scholar


Published
2019-09-09

Cited by

Ciesek, B. (2019). Reguły dyskursu obywatelskiego a mechanizmy dyskursu publicznego (na przykładzie stowarzyszeń i ruchów działających na rzecz edukacji). Prace Językoznawcze, 20(4). https://doi.org/10.31648/pj.4472

Bernadetta Ciesek 
Uniwersytet Śląski w Katowicach
https://orcid.org/0000-0003-3425-7237