Patologia mowy. Red. naukowy Z. Tarkowski. Harmonia Universalis. Gdańsk 2017, ss. 477

Joanna Kuć

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce


Abstract

Brak
Panasiuk J. (2012): Interakcja w afazji. Język. TEKST – metaTEKST – kontekst. Lublin.   Google Scholar

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego (2015). Red. S. Grabias, J. Paniasiuk, T. Woźniak. Lublin.   Google Scholar

Reutt N. (1971): Z zagadnień dziecięcego mutyzmu. „Logopedia – zagadnienia kultury żywego słowa” nr 10.   Google Scholar

Herzyk A. (1992): Afazja i mutyzm dziecięcy: wybrane zagadnienia diagnozy i terapii. Lublin.   Google Scholar

Skoczek A. (2015): Mutyzm. Zagadnienia teorii i praktyki. Kraków.   Google Scholar


Published
2019-09-16

Cited by

Kuć, J. (2019). Patologia mowy. Red. naukowy Z. Tarkowski. Harmonia Universalis. Gdańsk 2017, ss. 477. Prace Językoznawcze, 20(4), 227–235. https://doi.org/10.31648/pj.4494

Joanna Kuć 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce