The applicability of a TRJ test in the diagnosis of children with complex speech disorders (the example of children with cleft lip and/or palate)

Magdalena Osowicka-Kondratowicz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0002-0447-4954


Abstract

This article analyses the applicability of the test called the TRJ test (Speech Development
Test) to diagnose the language competence level of children with complex articulation
disorders based on the example of children with cleft palate. The author shows the difficulties
revealed during the test procedure in this group of children that arise or may
result from articulation problems. Next, the conclusions from the TRJ test of the subject
group of children for the construction of the test itself and for the person conducting the
test resulting from own experience are presented. It is stated that despite the problems
identified in this article related to the use of the TRJ test in the examination of children
with complex articulation disorders, it is worth reaching for this diagnostic tool in the case
of children with cleft palate, not only for speech therapy, but also for research purposes.


Keywords:

TRJ test, cleft palate, child speech development


Bańko M. (2018): Słownik wyrazów trudnych i kłopotliwych. Warszawa.   Google Scholar

Bradlińska E. (2011): Badania nad zaburzeniami czytania u dzieci z rozszczepem podniebienia. „Forum Logopedyczne” 19, s. 58–64.   Google Scholar

Chapman K. (1993): Phonologic processes in children with cleft palate. „Cleft Palate – Craniofac. J.” 30, s. 64–72.   Google Scholar

Ceponiene R., Hukki J., Cheour M., Haapanen M.-L., Koskinen M., Alho K., Näätänen R. (2000): Dysfunction of the auditory cortex persists in infants with certain cleft types. „Developmental Medicine & Child Neurology” 42, s. 258–265.   Google Scholar

Dukiewicz L. (1995): Fonetyka. [W:] Gramatyka współczesnego języka polskiego. Fonetyka i fonologia. Red. H. Wróbel. Kraków, s. 9–103.   Google Scholar

Estrem T., Broen P. A. (1989): Early speech production of children with cleft palate. „Journal of Speech and Hearing Research” 32, s. 12–23.   Google Scholar

Gałkowski T., Grossman J. (1987): Determinanty rehabilitacji zaburzeń mowy. Warszawa.   Google Scholar

Grabias S. (2000): Mowa i jej zaburzenia. „Logopedia” 28, s. 7–36.   Google Scholar

Hortis-Dzierzbicka M., Komorowska A. (2005): Wpływ warunków anatomicznych na rehabilitację mowy u dzieci z wadą rozszczepową twarzy. [W:] Mowa pacjenta z rozszczepem podniebienia. Szkice foniatryczno-logopedyczne. Red. M. Hortis-Dzierzbicka, E. Stecko. Warszawa, s. 22–26.   Google Scholar

Hortis-Dzierzbicka M., Stecko E. (red.) (2005): Mowa pacjenta z rozszczepem podniebienia. Szkice foniatryczno-logopedyczne. Warszawa.   Google Scholar

Hortis-Dzierzbicka M., Tarnowski A. (2005): Badania losów dzieci urodzonych z rozszczepem wargi i/lub podniebienia. [W:] Mowa pacjenta z rozszczepem podniebienia. Szkice foniatryczno-logopedyczne. Red. M. Hortis-Dzierzbicka, E. Stecko. Warszawa, s. 128–130.   Google Scholar

Jakima S., Szczepańska K. (1996): Ocena stanu psychicznego dzieci z rozszczepem podniebienia i wargi w wieku adolescencyjnym. [W:] Materiały z II Konferencji Roboczej: Rozszczep wargi i podniebienia. Red. Z. Dudkiewicz. Warszawa, s. 76–81.   Google Scholar

Jastrzębowska J., Kukła M. (2003a): Diagnoza i terapia palatolalii. [W:] Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Red. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska. Opole, s. 439–451.   Google Scholar

Jastrzębowska J., Kukła M. (2003b): Zaburzenia mowy dzieci z rozszczepem podniebienia. [W:] Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Red. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska. Opole, s. 191–203.   Google Scholar

Kielar-Turska M. (2015): Testy sprawności językowych i komunikacyjnych w diagnozie logopedycznej. [W:] Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki. Red. S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray. Gdańsk, s. 213–227.   Google Scholar

Kwiecień A., Dudkiewicz Z. (1996): Charakterystyka mowy dzieci z różnymi typami rozszczepu wargi i podniebienia. [W:] Materiały z II Konferencji Roboczej: Rozszczep wargi i podniebienia. Red. Z. Dudkiewicz. Warszawa, s. 24–32.   Google Scholar

Lorenc A. (2015): Transkrypcja mowy zaburzonej. [W:] Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki. Red. S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray. Gdańsk, s. 112–143.   Google Scholar

Mirecka U. (2016): Recenzja publikacji: Test Rozwoju Językowego TRJ. „Forum Logopedyczne” 24, 225–228.   Google Scholar

Pawlica B. (2001): Mechanizmy naznaczania społecznego: socjologiczne studium teoretyczno-empiryczne. Częstochowa.   Google Scholar

Pluta-Wojciechowska D. (2002): Realizacja fonemu /t/ ze względu na miejsce artykulacji u osób z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego. „Logopedia” 30, s. 115–130.   Google Scholar

Pluta-Wojciechowska D. (2008): Zaburzenia mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia. Badania – teoria – praktyka. Bytom.   Google Scholar

Pluta-Wojciechowska D. (2010): Podstawy patofonetyki mowy rozszczepowej. Dyslokacje. Bytom.   Google Scholar

Pluta-Wojciechowska D. (2011): Mowa dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia. Kraków.   Google Scholar

Pluta-Wojciechowska D. (2012): Typologia zaburzeń mowy w przypadku osób z rozszczepem wargi i podniebienia. [W:] Logopedia. Teoria zaburzeń mowy. Red. S. Grabias, M. Kurowski. Lublin, s. 469–513.   Google Scholar

Pluta-Wojciechowska D. (2013a): Mowa rozszczepowa – termin metaforyczny czy dosłowny? [W:] Język. Człowiek. Społeczeństwo. Red. J. Panasiuk, T. Woźniak. Lublin, s. 767–789.   Google Scholar

Pluta-Wojciechowska D. (2013b): Zaburzenia substancji segmentalnej czy wielowymiarowe zaburzenia rozwoju mowy dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia? [W:] Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych. Diagnoza–edukacja–terapia. Red. B. Winczura. Kraków, s. 93–112.   Google Scholar

Pluta-Wojciechowska D. (2015a): Analityczno-fonetyczna ocena realizacji fonemów w logopedii. [W:] Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii. Red. M. Kurowska, E. Wolańska. Warszawa, s. 64–78.   Google Scholar

Pluta-Wojciechowska D. (2015b): Standard postępowania logopedycznego w przypadku rozszczepu wargi i podniebienia. [W:] Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Red. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak. Lublin, s. 727–779.   Google Scholar

Richman L. C., Eliason M. (1986): Development in children with cleft lip and/or palate. „Seminars in Speech and Language” 7, s. 225–239.   Google Scholar

Richman L. C., Eliason M. J., Lindgren S. D. (1988): Reading disability in children with clefts. „Cleft Palate-Craniofacial Journal” 25, s. 21–25.   Google Scholar

Serwin J. (2016): Twarz osoby z rozszczepem wargi i podniebienia a interakcyjny ekshibicjonizm. „Forum Logopedyczne” 24, s. 71–83.   Google Scholar

Smith R., Williams B. (1968): Psycholinguistic abilities of children with clefts. “Cleft Palate Journal” 5, s. 238–249.   Google Scholar

Smoczyńska M., Haman E., Czaplewska E., Maryniak A., Krajewski G., Banasik N., Kochańska M., Łuniewska M., Morstin M. (2015): Test Rozwoju Językowego TRJ. Podręcznik. Warszawa.   Google Scholar

Spażkow M. A. (1966): Sygnał mowy w telekomunikacji i cybernetyce. Warszawa.   Google Scholar

Styczek I. (1981): Logopedia. Warszawa.   Google Scholar

Tronczyńska J. (1967): Leczenie foniatryczne rozszczepów podniebienia. [W:] Rozszczepy wargi górnej i podniebienia. Red. J. Bardach. Warszawa, s. 310–344.   Google Scholar


Published
2019-11-06

Cited by

Osowicka-Kondratowicz, M. (2019). The applicability of a TRJ test in the diagnosis of children with complex speech disorders (the example of children with cleft lip and/or palate). Prace Językoznawcze, 21(4), 153–176. https://doi.org/10.31648/pj.4699

Magdalena Osowicka-Kondratowicz 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0002-0447-4954