Polityka edukacyjna i językowa krajów afrykańskich (na przykładzie Senegalu)

Iwona Anna NDiaye

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Bara NDiaye

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, OlsztynAbstract

The article investigates a complex language situation and education problems
using the example of Senegal, a small country in West Africa, its language varieties
and cultural mix resulting from the influence of three major civilizations
meeting at the country’s territory: Black African, Arabo-islamic and West-French.
Africa on a shoestring (2004). Lonely Planet Publications Pty Ltd.   Google Scholar

Afrique méconnue: Transmission de la philosophie antique, Education et connaissance, , dostęp: 20.04.2016.   Google Scholar

Bartmiński J. (1996): Język nośnikiem tożsamości narodowej i przejawem otwartości. [W:] Tożsamość polska i otwartość na inne społeczeństwa. Red. L. Dyczewski. Lublin.   Google Scholar

Bartmiński J.: Językowy obraz świata jako podstawa tożsamości narodowej, , dostęp: 20.04.2016.   Google Scholar

Błoński M.: Islamiści niszczą Timbuktu, , dostęp: 20.04.2016.   Google Scholar

Brzostek A.: Afryka jako kontynent kontrastów językowych, , dostęp: 20.04.2016.   Google Scholar

Cisse M.: Langues, Etat et societe au Senegal, , dostęp: 20.04.2016. Introduction des langues nationales dans l’Education : Pourquoi l’expérience a tourné court, , dostęp: 19.04.2016.   Google Scholar

Kopiński D. (2008): O wpływie wieloetniczności na rozwój gospodarczy w Afryce Subsaharyjskiej. „Afryka. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego” nr 27, s. 41–42.   Google Scholar

Piłasiewicz S., Rzewuski E. (2005): Wstęp do afrykanistyki. Warszawa.   Google Scholar

Popławski B., Kurzyca B.: Rola polityki językowej w Afryce i problemy w jej prowadzeniu, 14 marca 2007, , dostęp: 20.04.2016.   Google Scholar

Sénégal – L’aménagement linguistique dans le monde, , dostęp: 19.04.16.   Google Scholar

choses hallucinantes à savoir sur l’éducation en Afrique avant l’arrivée des Européens,, dostęp: 18.03.2016.   Google Scholar


Published
2020-06-24

Cited by

NDiaye, I. A., & NDiaye, B. (2020). Polityka edukacyjna i językowa krajów afrykańskich (na przykładzie Senegalu). Prace Językoznawcze, 19(2), 141–152. Retrieved from https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pj/article/view/5612

Iwona Anna NDiaye 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Bara NDiaye 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn