Izabela Domaciuk-Czarny: Nazwy własne w przestrzeni literackiej i wirtualnej typu fantasy. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Składowskiej. Lublin 2015, ss. 223

Marta Nowak

Uniwersytet im. A. Mickiewicza, PoznańAbstract

Brak
Graf M., Grzelak-Piaskowska J., Sarnowska-Giefing I. (2013): Bibliografii polskiej onomastyki literackiej za lata 2001−2013 (z uzupełnieniami za lata wcześniejsze). Poznań.   Google Scholar

Korzeniowska-Gosieniecka M., Sarnowska-Giefing I. (2001): Bibliografia polskiej onomastyki literackiej do roku 2000. Poznań.   Google Scholar

Pratchett T. (2015): Uwagi spełnionego autora fantasy: dbajcie o realizm. [W:] tegoż: Kiksy klawiatury. Eseje i nie tylko. Przeł. P. Cholewa. Warszawa, s. 97−100.   Google Scholar

Szelewski M. (2003): Nazewnictwo literackie w utworach Andrzeja Sapkowskiego i Nika Pierumowa. Toruń.   Google Scholar

Pyrkon – oficjalna strona festiwalu na portalu społecznościowym Facebook: , dostęp: 17.02.2017.   Google Scholar


Published
2020-06-26

Cited by

Nowak, M. (2020). Izabela Domaciuk-Czarny: Nazwy własne w przestrzeni literackiej i wirtualnej typu fantasy. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Składowskiej. Lublin 2015, ss. 223. Prace Językoznawcze, 19(2), 153–158. Retrieved from https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pj/article/view/5614

Marta Nowak 
Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań