A monograph on „speaking” – from theory to practice of teaching speaking skills. Iwona Janowska: Wypowiedź ustna w dydaktyce językowej na przykładzie języka polskiego jako obcego. Księgarnia Akademicka. Kraków 2019, ss. 244

Monika Nowicka

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy


Published
2022-09-30

Cited by

Nowicka, M. (2022). A monograph on „speaking” – from theory to practice of teaching speaking skills. Iwona Janowska: Wypowiedź ustna w dydaktyce językowej na przykładzie języka polskiego jako obcego. Księgarnia Akademicka. Kraków 2019, ss. 244. Prace Językoznawcze, 24(3), 229–233. https://doi.org/10.31648/pj.7919

Monika Nowicka 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy