Folk rituals and customs in the Lublin region. Halina Pelcowa: Słownik gwar Lubelszczyzny. T. X: Obrzędowość i obyczajowość ludowa. Wydawnictwo UMCS. Lublin 2022, ss. 625

Halina Kurek

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Anna Piechnik

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie





Rieger J. (2003): Z problematyki ukraińskiej leksykografii dialektalnej w Polsce. „Gwary Dziś” 2: Regionalne słowniki i atlasy gwarowe. Red. J. Sierociuk. Poznań, s. 65–73.   Google Scholar


Published
2022-09-30

Cited by

Kurek, H., & Piechnik, A. . (2022). Folk rituals and customs in the Lublin region. Halina Pelcowa: Słownik gwar Lubelszczyzny. T. X: Obrzędowość i obyczajowość ludowa. Wydawnictwo UMCS. Lublin 2022, ss. 625. Prace Językoznawcze, 24(3), 223–227. https://doi.org/10.31648/pj.7953

Halina Kurek 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Anna Piechnik 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie