Corona Lisa, or the Pandemic Mask Unveilings of Mona Lisa

Ewa Głażewska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Małgorzata Karwatowska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Abstract

The aim of this article is to analyze representations of Leonardo da Vinci’s famous Mona
Lisa portrait that are depicted on anti-COVID masks and have been creatively developed
through the use of motifs taken from pop culture texts. Around 4,000 images of masks
retrieved from the Internet were examined. The focus was on both visual and linguistic
aspects, showing the directions the ‘mask designers’ took, the motifs they referred to,
and the techniques they used in an attempt to present their versions of Mona Lisa.
In the first part of the article, the history of the famous painting is briefly presented; in the second part, subcategories within which masks can be analyzed are enumerated;
then, the focus is on specific visual representations, including those that are difficult
to classify in a clear and unequivocal manner. At the same time, references are made
to wordplay and language games as means of creating new images of Mona Lisa (Corona
Lisa, Covid Lisa etc.). Applying the method of content analysis, the intention of the
research was to show the richness of “Mona-Lised” masks as a specific sign of the times
of the COVID-19 pandemics.


Keywords:

pandemics masks, COVID-19, Mona Lisa, Leonardo da Vinci, language games, pop culture, remix


Bauman Z. (2000): Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa.   Google Scholar

Chlebus-Grudzień P. (2018): Selfie at a museum: defining a paradigm for an analysis of taking (self-portrait) photographs at museum exhibitions. „Tourism” 28/1, s. 7–13.
Crossref   Google Scholar

Chrzanowska-Kluczewska E. (1997): „Gry językowe” w teoriach naukowych. [W:] Gry w języku, literaturze i kulturze. Red. E. Jędrzejko, U. Żydek-Bednarczuk. Warszawa, s. 9–16.   Google Scholar

Galatanu O. (1994): Ośmieszanie jako strategia obronna w państwach totalitarnych: dowcip rumuński. Przeł. T. Strużyński. [W:] Humor europejski. Red. M. Abramowicz, D. Bertrand, T. Stróżyński. Lublin, s. 187–198.   Google Scholar

Głażewska E., Karwatowska M. (2021): Maska w „czasach zarazy”. Covidowe wizerunki masek – typologie i funkcje. Lublin.   Google Scholar

Halawa M., Wróbel P. (koncepcja i wybór) (2008): Bauman o popkulturze. Wypisy. Warszawa.   Google Scholar

Hales D. (2015): Mona Lisa. Odkryte życie. Przeł. G. Kulesza. Warszawa.   Google Scholar

Hockney D., Gayford M. (2016): Historia obrazów. Od ściany jaskini do ekranu komputera. Przeł. E. Hornowska. Poznań.   Google Scholar

Jemielniak D. (2019): Socjologia internetu. Warszawa.   Google Scholar

Jędrzejko E. (1997): Strategia tekstotwórcza a gry językowe w literackich nazwach własnych. [W:] Gry w języku, literaturze i kulturze. Red. E. Jędrzejko, U. Żydek-Bednarczuk. Warszawa, s. 65–76.   Google Scholar

Kępa-Figura D. (2004): Gry językowe w komunikacji radiowej. [W:] Przemoc w języku mediów? Analiza semantyczna i pragmatyczna audycji radiowych. Red. R. Dybalska. D. Kępa-Figura, P. Nowak. Lublin, s. 75–144.   Google Scholar

Kochan M. (2003): Tekst i obraz w reklamie prasowej. [W:] Język perswazji publicznej. Red. K. Mosiołek-Kłosińska, T. Zgółka. Poznań, s. 83–89.   Google Scholar

Kucharski A. (2009): Struktura i treść jako wyznaczniki komizmu tekstów humorystycznych. Lublin.   Google Scholar

Leathers D. (2007): Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowania. Przeł. M. Trzcińska. Warszawa.   Google Scholar

Lessig L. (2009): Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce. Przeł. R. Próchniak. Warszawa.   Google Scholar

Lewicka B. (2018): Mona Lisa – ikona sztuki – ikona (pop)kultury. Problem dzieła sztuki wobec „Zjawiska pełności” José Ortegi y Gasseta. „Pogranicze. Studia Społeczne”. T. XXIX, s. 19–44.
Crossref   Google Scholar

Maell E. (2015): Mona Lisa Reimagined. New York.   Google Scholar

Morozow I. (2011): Od intertekstu do bricolage. Hipertekstualność w filmie. [W:] Remiks. Teorie i praktyki. Red. M. Gulik, P. Kaucz, L. Onak. Kraków, s. 182–193.   Google Scholar

Nacher A., Gulik M., Kaucz P. (2011): Post-teorie i re-praktyki. Wprowadzenie do remiksu. [W:] Remiks. Teorie i praktyki. Red. M. Gulik, P. Kaucz, L. Onak. Kraków, s. 7–15.   Google Scholar

O’Brien D., Fitzgerald B. (2006): Mashups, remixes and copyright law. „Internet Law Bulletin” 9(2), s. 17–19,, dostęp: 14.02.2022.   Google Scholar

Rostama G. (2015): Remix Culture and Amateur Creativity: A Copyright Dilemma. „WIPO Magazine” No. 3, , dostęp: 25.06.2022.   Google Scholar

Scotti R.A. (2010): Zagadkowy uśmiech. Tajemnica kradzieży Mona Lizy. Przeł. E. Pankiewicz. Poznań.   Google Scholar

Sheen A. (2017): 10 of the most parodied artworks of all time. „Royal Academy of Arts”, , dostęp: 14.02.2022.   Google Scholar

Strinati D. (1998): Wprowadzenie do kultury popularnej. Przeł. W.J. Burszta. Poznań.   Google Scholar

Vasari G. (1980): Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów. Przeł. K. Estreicher. Warszawa.   Google Scholar

Vezzosi A. (2019): Leonardo. Malarstwo: nowe spojrzenie. Przeł. Z. Pająk (s. 1–128), K. Stopa (s. 129–320). Kielce.   Google Scholar

Wittgenstein L. (2004): Dociekania filozoficzne. Przeł. B. Wolniewicz. Warszawa.   Google Scholar


Published
2022-12-15

Cited by

Głażewska, E., & Karwatowska, M. (2022). Corona Lisa, or the Pandemic Mask Unveilings of Mona Lisa. Prace Językoznawcze, 24(4), 195–212. https://doi.org/10.31648/pj.8163

Ewa Głażewska 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Małgorzata Karwatowska 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LublinieLicense

Copyright (c) 2022 Papers in Linguistics

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Access to the electronic edition of the journal is open (open access). It does not require any fees, logging in or providing personal data. Every person, regardless of race, gender, sexual orientation, ethnic origin, nationality, faith or political opinion, may read articles published in "Prace Językoznawcze", download versions of texts in PDF file format, identical to the printed version, and submit for publication texts of their authorship, concerning linguistic issues and meeting editorial substantive and editorial requirements and academic ethical standards binding in science.

Authors of texts may place PDF files with their texts or the entire issue of a journal on scientific Internet portals, indicating the source of the text. The number of PDF files to be used is unlimited. It is forbidden to use the texts commercially or to derive material benefits from them. The Editorial Board has the right to publish the received texts in printed and electronic editions and to disseminate their entirety as well as abstracts and keywords on the website of the journal, the publishing platform of the University of Warmia and Mazury, in printed editions and in Internet scientific databases.