The Belarusian leadership, his country and squalor as depicted in the work of young Belarusian prose writers

Arnold McMillin

University College London


Abstrakt

This article reviews some of the recent texts of young Belarusian prose writers about leadership, the country itself, squalor and alcohol abuse. The attitudes to the Leader in this highly varied selction of stories are at best humorous and more often disrespectful, whilst the picture of Belarus given is of a backward, sometimes squalid country with serious social problems, like violence and excessive drinking.


Słowa kluczowe:

Belarusian leadership, satire, humour, Miensk, provinces, urban settlements, Viĺnia, squalor, violence, alcohol


Barysik, T. (2007), Kachańnie u našym kuście and Navina tydnia. In: Babina, N. et al. (Eds.), Žančyny vychodziać z-pad kantroliu. Bielaruskaje žanočaje apaviadańnie. Miensk.

Byčkoŭski, A. (2004), Horad za 101-ym kilamietram. Miensk.

Harbacki, U. (2016), Pieśni traliebusnych rahuliaŭ: Kazki i proza žyćcia. Leicester.

Hud, Ź. (2013), Poŭdzień – 3. Miensk.

Ivaščanka, A. (2006), Chaj tak. Miensk.

Ivaščanka, A. (2015), Anatalohija. Miensk.

Jemialianaŭ, A. (2014), Teliepaetyka: Rytaryčnyja adkazy. In: Dziejasloŭ. 4, 71.

Kačatkova, P. (2007), Liasnoje. In: Babina, N. et al. (Eds.), Žančyny vychodziać z-pad kantroliu. Bielaruskaje žanočaja apaviadańnie. Miensk.

Kalienda, S. (2009), Pomnik atručanym liudziam. Miensk.

Kapanski, P. (2012), Žyćcio z vialikaj litaraj ‘Ž’. In: Chadanovič, A. (Ed.), Hienijuš loci. Miensk, 107–109.

Kaściukievič, P. (2011), Zbornaja RB pa niehaloŭnych vidach sportu. Miensk.

Kavalieŭski, A. (2008), Addalienaść i addanaść. Miensk.

Kviatkoŭski, S. (2012), Padarunak dlia Adeli. Miensk.

Maliaŭka, M. (2006), Žyvaja ryba. In: Dziejasloŭ. 2, 81.

Mancevič, N. (2012), Ptuški. Miensk.

Palačanski, A. (2014), Moj ćvik. Miensk.

Roŭda, M. (2015), Kliničny vypadak, aĺbo Daremnyja ŭcioki. Miensk.

Śnitko, T. (2007), Kurs maladoha bajca: Mistyčnaje apaviadańnie. In: Babkina, N. et al. (Eds.),

Žančyny vychodziaś z-pad kantroliu. Miensk, 224–246.

Uškin, L. (2016), Jak adradzić VKL. Miensk.

Opublikowane
30.11.2018

Cited By /
Share

McMillin, A. (2018). The Belarusian leadership, his country and squalor as depicted in the work of young Belarusian prose writers. Przegląd Wschodnioeuropejski, 9(2), 83–93. https://doi.org/10.31648/pw.3084

Arnold McMillin 
University College London