„My i oni". Współczesna prasa rosyjska o autostereotypach, stereotypach, wizerunkach i uprzedzeniach etnicznych w zetknięciu kultury rosyjskiej z zachodnią

Maria Doroszkiewicz

Uniwersytet WrocławskiAbstrakt

--------------------Иванов B.B., В. H. Топоров, Славянские языковые моделирующие семиотические системы. Древний период, Москва 1965.

Bartmiński J., Jak zmienia się stereotyp Niemca w Polsce?, Przegląd Humanistyczny (1994)5: 81-101.

Kroh A., O Szwejku i o nas, Nowy Sącz 1992.

Сорокин Ю.А., Речевые маркеры этнических и институциональных портретов и автопортретов (Какими мы видим себя и других), Вопросы языкознания 1995-6: 43-45.

Szarota T., Niemiecki Michel. Dzieje narodowego symbolu i autostereotypu, Warszawa 1988.

Taborska H., Językowe wykładniki opozycji „swoi - obcy” w procesie tworzenia etnicznej tożsamości, w: Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin 1990, s. 61-68.

Benedyktowicz Z., Portrety „obcego”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.

Яшв B., Hapucu do icmopiiукрашськог етнопсихологп, Мюнхен 1993.

Smaga J., Америка. Mentalność rosyjska. Słownik, red. A. Lazari, Katowice 1995.

Faryno J., Свой - чужой, w: Mentalność rosyjska. Słownik, red. A. Lazari, Katowice 1995, s. 79-80.

Тютчев Ф.И., Полное собрание стихотворений, Ленинград 1957.

Kałużyński Z., Syberia dla Amerykanów, Polityka (2000) 11 z 11 marca.

Benedyktowicz Z., Portrety obcego, Kraków 2000.
Pobierz


Opublikowane
2001-12-01

Cited By /
Share

Doroszkiewicz, M. (2001). „My i oni". Współczesna prasa rosyjska o autostereotypach, stereotypach, wizerunkach i uprzedzeniach etnicznych w zetknięciu kultury rosyjskiej z zachodnią. Acta Neophilologica, (III), 33–45. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1563

Maria Doroszkiewicz 
Uniwersytet Wrocławski