Agresja językowa we współczesnej rosyjskiej publicystyce gospodarcze

Maria Doroszkiewicz

Uniwersytet WrocławskiAbstrakt

-----------------
Kopaliński W., Słownik wydarzeń, pojęć, legend XX wieku, Warszawa 1999.

Puzynina J., O dyskursie oceniającym i dyrektywnym w tekstach prasy codziennej, „Poradnik Językowy”, 2/1984.

Słownik języka polskiego, pod red. M. Szymczaka, Warszawa 1994.

Słownik pojęć współczesnych, red. A. Bulloch, Olivier Stallybram, Stephen Trambley, Katowice 1999.

Zdunkiewicz D., Kategoria wroga - o funkcji rzeczownika „wróg” w tekstach propagandowych lat 50-ych, „Poradnik Językowy”, 8/1987.

Pisarek W., Retoryka dziennikarska, Kraków 1975.

Sarnowski M., Przestrzeń komunikacji negatywnej w języku polskim i rosyjskim. Kłótnia jako specyficzna sytuacja komunikacji werbalnej, Wrocław 1999.

Ермакова О.П., Семантические процессы в лексике, [w:] Русский язык конца XX столетия, Москва 1996.

Klapp Orin E., Opóźnienie rozumienia w społeczeństwie informacyjnym, [w:] Wiedza o kulturze, cz. IV, Audiowizualność w kulturze, red. J. Bocheńska, A. Kisielewska, M. Pęczak, Warszawa 1984, s. 383-393.
Pobierz


Opublikowane
2000-12-01

Cited By /
Share

Doroszkiewicz, M. (2000). Agresja językowa we współczesnej rosyjskiej publicystyce gospodarcze. Acta Neophilologica, 1(II), 15–20. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1600

Maria Doroszkiewicz 
Uniwersytet Wrocławski