Chestertonowski ksiądz Brown. Detektyw w „nierealnej rzeczywistości"

Joanna Kokot

Uniwersytet Wamińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

------------------
Haycraft Howard, The Art of the Mystery Story. New York, Grosset and Dunlap 1946, odp. s. 194-196 (Knox) i 189-193 (Van Dine).

Sayers Dorothy: Introduction. W: Great Short Stories of Detection, Mystery and Horror. Second Series. Ed. Dorothy Sayers. London, Victor Gollancz Ltd. 1931, s. 11-26.

Sayers Dorothy: The Omnibus of Crime. W: Detective Fiction. Crime and Compromise. Ed. Dick Allen i David Chacko. New York, Harcourt Brace Jovanovich, Inc. 1974, s. 351-383.

Kokot Joanna: Kronikarz z Baker Street. Strategie narracyjne w utworach Arthura Conan Doyle’a o Sherlocku Holmesie. Olsztyn, Wydawnictwo UWM 1999.

Gilbert Keith Chesterton: Przygody księdza Browna, tł. Tadeusz Jan Denhel. Warszawa, PAX 1969.

Gilbert Keith Chesterton: The Innocence of Father Brown. Harmonsworth, Penguin Books 1950.

Gilbert Keith Chesterton: Father Brown. Selected Stories. Ware, Wordsworth Classics 1992.

William J. Scheik, The Twilight Harlequinade of Chesterton’s Father Brown Stories, The Chesterton Review, 4(1977-8)1: 107.

Roman Jakobson: Poetyka w świetle językoznawstwa. W: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Red. Henryk Markiewicz, tom 2. Kraków, Wydawnictwo Literackie 1976.
Pobierz


Opublikowane
2001-12-01

Cited By /
Share

Kokot, J. (2001). Chestertonowski ksiądz Brown. Detektyw w „nierealnej rzeczywistości". Acta Neophilologica, (III), 167–176. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1575

Joanna Kokot 
Uniwersytet Wamińsko-Mazurski w Olsztynie