Duchy starego antykwariusza. Model świata w opowiadaniach M. R. Jamesa

Joanna Kokot

Uniwersytet Wamińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

------------
James M.R., Opowieści starego antykwariusza, tł. J. Mroczkowska, Kraków 1976, Wydawnictwo Literackie.

James M.R., Collected Short Stories, Ware 1992, Wordsworth Classics.

Tynianow J., Zagadnienie języka wierszy, w: Rosyjska szkoła stylistyki, wyb. tekstów i oprać. M.R. Mayenowa i Z. Saloni, Warszawa 1970, Wydawnictwo Literackie, s. 67-112.

Zgorzelski Andrzej, Funkcja ekwiwalentu jako czynnika genologicznego, w: Zgorzelski Andrzej, System i funkcja. Ustalenia metodologiczne i propozycje teoretycznoliterackie, Gdańsk 1999, Wydawnictwo Gdańskie, s. 109-134.

Zgorzelski Andrzej, SF jako pojęcie historycznoliterackie, w: Spór o SF. Antologia szkiców i esejów o science fiction, wyb. Ryszard Handke, Lech Jęczmyk, Barbara Okólska, Poznań 1989, Wydawnictwo Poznańskie, s. 142-148.
Pobierz


Opublikowane
2000-12-01

Cited By /
Share

Kokot, J. (2000). Duchy starego antykwariusza. Model świata w opowiadaniach M. R. Jamesa. Acta Neophilologica, 1(II), 105–121. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1608

Joanna Kokot 
Uniwersytet Wamińsko-Mazurski w Olsztynie