Idea przeobrażenia świata w środowisku rosyjskiej inteligencji

Zbigniew Kaźmierczyk

Uniwersytet Gdański


Abstrakt

This paper displays the birth of the Russian intelligentsia and demonstrates the differences between educated people and members of the intelligentsia. It proves that each member of the intelligentsia is educated, while not every educated person is a member of the intelligentsia. Such a person needs to be fanatically devoted to the idea of the emancipation of the people, which is followed by atheists. The paper distinguishes the Russian intelligentsia and the Polish intelligentsia. It discovers the destructiveness of the intelligentsia based on the Gnostic-Manichaean foundation. It emphasizes the anti-worldness of the secularization of religious beliefs and ideas which are averse to the world as such. It proves that the Russian idea of the world transformation is motivated by destructive desires: hatred towards life, towards existence in bodily and physical mortal life. The author of the paper proves that the response to the destructive potential of the idea of the absolute world transformation triggered the beginnings of the Russian religious rebirth – the return to the metahistorical dimension of the Russian idea.


Słowa kluczowe:

intelligentsia, Russian idea, revolution, damage


Abassy Małgorzata. 2008. Inteligencja a kultura. O problemach samoidentyfikacji dziewiętnastowiecznej inteligencji rosyjskiej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Abassy Małgorzata. 2013. Kultura wobec postępu i modernizacji. Rosja i Iran w perspek-tywie porównawczej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Besançon Alain. 2006. Świadek wieku. T. I. Zebr. i oprac. F. Memches. Przeł. K.S. Warszawa: Fronda.

Bierdiajew Mikołaj. 1999. Rosyjska idea. Przeł. J.C. – S.W. Warszawa: Stowarzyszenie Kulturalne Fronda.

Broda Marian. 2011. „Zrozumieć Rosję”? O rosyjskiej zagadce-tajemnicy. Łódź: Wydaw-nictwo Naukowe Ibidem.

Feuerbach Ludwik. 1953. Wykłady o istocie religii. Przeł. Skowron E., Witwicki T. War-szawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Heller Michał, Niekricz Aleksander. 2016. Utopia u władzy. Historia Związku Sowieckiego. Od narodzin do wielkości. Przeł. Mietkowski A. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Jabłonowski Władysław. 1910. Dookoła Sfinksa (Studia o życiu narodu rosyjskiego). Warszawa: Nakładem Księgarni E. Wende i S-KA.

Kaźmierczyk Zbigniew. 2018. Przepowiednia emigracyjnego losu Aleksandra Sołżenicyna. W: Aleksander Sołżenicyn i rosyjska emigracja. Red. Dąbrowska M., Głuszkowski P. Warszawa–Toruń: Wydawnictwo Pracownia Wydawnicza EIKON.

Kołakowski Leszek. 1984. Główne nurty marksizmu. Powstanie – rozwój – rozkład. T. I. b.m.: Alternatywy.

Mickiewicz Adam. 1995. Dziady cz. III. Dramaty. Dzieła t. III. Wydanie Rocznicowe 1798-1998. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”.

Przybylski Ryszard. 2010. Dostojewski i „przeklęte problemy”. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Walicki Andrzej. 2000. Polskie zmagania z wolnością. Kraków: Universitas.

Ziernow Mikołaj. 2015. Rosyjskie odrodzenie religijne XX wieku. Przeł. Paprocki H. Warszawa: Fundacja Aletheia.
Pobierz


Opublikowane
2019-12-01

Cited By /
Share

Kaźmierczyk, Z. (2019). Idea przeobrażenia świata w środowisku rosyjskiej inteligencji. Acta Neophilologica, 2(XXI), 77–90. https://doi.org/10.31648/an.4747

Zbigniew Kaźmierczyk 
Uniwersytet Gdański