Ugniatanie materii słownej „jak ogromnej dzieży ciasta”, czyli schulzowskie porównania w tłumaczeniu na język hiszpański

Barbara Galant

Uniwersytet Łódzki


Abstrakt

One of the markers of Bruno Schulz’s style is the simile. It plays two roles in the poetic prose of the author: on the one hand, it confronts two phenomena in a concise and conventional manner; on the other, it compares, quite unexpectedly, two events, living creatures or objects, which seem to have nothing in common. In this article I analyze excerpts of three Spanish translations in order to identify techniques used to render this trope, to verify the consequences of the omission of the linking words, and to investigate whether Spanish readers will be able to recreate the same or a similar image to the one evoked in the original.


Słowa kluczowe:

authorial style, similes, figures of speech, literary translation, Bruno Schulz


Bolecki Włodzimierz. 1996. Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym: Witkacy, Gombrowicz, Schulz i inni : studium z poetyki historycznej. Wrocław: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.

Hurtado Albir Amparo. 2011. Traducción y traductología: introducción a la traductología. Madrid: Cátedra.

Panas Władysław. 1974. Regiony czystej poezji. O koncepcji języka w prozie B. Schulza, „Roczniki Humanistyczne” nr 22: 151-172. W: http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/Content/27592/Regiony_czystej_poezji.pdf [Dostęp 20 VI 2019].

Schulz Bruno. 1988. The Fictions of Bruno Schulz. London: Picador [tłum. Celina Wieniawska].

Schulz Bruno. 1998. Obra completa. Madrid: Siruela [tłum. Juan Carlos y Elswieta Vidal].

Schulz Bruno. 2000. Opowiadania, eseje, listy. Warszawa: Świat Książki.

Schulz Bruno. 2003. El sanatorio de la clepsidra. Vigo: Maldoror Ediciones [tłum. Violetta Beck y Jorge Segovia]. W: http://www.maldororediciones.eu/opera_omnia/clepsidra.htm [Dostęp 20 VI 2019].

Schulz Bruno. 2004. Las tiendas de canela fina. Vigo: Maldoror Ediciones [tłum. Violetta Beck y Jorge Segovia]. W: http://www.maldororediciones.eu/opera_omnia/tiendas.htm [Dostęp 20 VI 2019].

Schulz Bruno. 2008. Madurar hacia la infancia. Madrid: Siruela [tłum. Elżbieta Bortkiewicz].
Pobierz


Opublikowane
2019-12-01

Cited By /
Share

Galant, B. (2019). Ugniatanie materii słownej „jak ogromnej dzieży ciasta”, czyli schulzowskie porównania w tłumaczeniu na język hiszpański. Acta Neophilologica, 2(XXI), 91–104. https://doi.org/10.31648/an.4748

Barbara Galant 
Uniwersytet Łódzki