Od własności bytu do przedmiotu estetycznego: studium piękna w "Gottfried Künstler: A Mediæval Story" Vity Sackville-West

Dagmara Kottke

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
http://orcid.org/0000-0002-2160-5928


Abstrakt

Vita Sackville-West was an English Modernist writer, poet and gardener. In her short narrative Gottfried Künstler: A Mediæval Story (1932), a skater-artist Gottfried loses his memory due to an accident on ice and, as a result, becomes some-body else. The aim of this article is to prove that the work explores the development of the philosophy of beauty: negating classic theories, according to which beauty is grounded in being or nature, the story heads towards the contemporary concept of the aesthetic object, saying that beauty stems from art. The analysis of the story is divided into three parts: the exploration of being, the study of nature, and the discussion of the concept of the aesthetic object.


Słowa kluczowe:

beauty, short story, English literature, Vita Sackville-West, Modernism


Arystoteles. 1983. Metafizyka IV. Tłum. Leśniak K. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jaroszyński Piotr. 2002. Spór o piękno. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Jaroszyński Piotr. 2019. Piękno czy wartość? W: Poznanie bytu czy ustalanie sensów? Red. Maryniarczyk A. SDB, Gondek M.J. Seria „Zadania Współczesnej Metafizyki” 1 (wyd. elektroniczne). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu: 211-218.

Misiągiewicz Maria. 2015. Idee, preteksty, inspiracje. „Pretekst. Zeszyty Katedry Archi-tektury Mieszkaniowej i Kompozycji Architektonicznej” nr 6: 97-102

Sackville-West Vita. 1932. Gottfried Künstler: A Mediæval Story. W: Thirty Clocks Strike the Hour and Other Stories. New York: Doubleday, Doran & Company, Inc.

Sartre Jean-Paul. 1956. Being and Nothingness: An Essay on Phenomenological Ontology. Trans. Barnes H.E. New York: Philosophical Library.

Schelling von F.W.J. 1983. Filozofia sztuki. Tłum. Krzemieniowa K. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sobota Daniel Roland. 2016. Narodziny fenomenologii z ducha sztuki. Estetyczne początki ruchu fenomenologicznego w kontekście tzw. zwrotu estetycznego we współczesnej fenomenologii francuskiej. „Filo-Sofija” Vol. 16, nr 34/1: 31-62.

Tatarkiewicz Władysław. 1978. Parerga. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Pobierz


Opublikowane
2021-06-01

Cited By /
Share

Kottke, D. (2021). Od własności bytu do przedmiotu estetycznego: studium piękna w "Gottfried Künstler: A Mediæval Story" Vity Sackville-West. Acta Neophilologica, 1(XXIII), 215–228. https://doi.org/10.31648/an.5591

Dagmara Kottke 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
http://orcid.org/0000-0002-2160-5928