MIT SKARBU WEDŁUG J.R.R. TOLKIENA W ŚWIETLE JEGO PRZEKŁADU BEOWULFA

Barbara Kowalik

Instytut Anglistyki Uniwersytet WarszawskiAbstrakt

The article compares the presentation of material wealth in the Old English epic
Beowulf and in the works of J.R.R. Tolkien, particularly The Hobbit and The Lord
of the Rings, with reference to the recently published prose translation of Beowulf made
by J.R.R. Tolkien in 1926 and supplied by him with ample notes and commentary. The
analysis makes use of the anthropological and sociological concepts of Georges Dumézil
(trifunctional theory), Marcel Mauss (the concept of the gift), and René Girard (mimetic
rivalry) to elucidate the significance of treasure in the analyzed texts.


Słowa kluczowe:

J.R.R. Tolkien, Beowulf, treasure, trifunctional theory, mimetic rivalry

Dumézil Georges. 1987. Mit i epos, t. 1. Ideologia trzech funkcji w eposach ludów
indoeuropejskich. Przedmowa. Tł. Godzimirski J. „Literatura na Świecie” nr 11.

Girard René. 2002. Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Tł. Burska
E. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Mauss Marcel. 1973. Szkic o darze. Forma i podstawa wymiany w społecznościach archaicznych.
W: Socjologia i antropologia. Tł. Król M., Pomian K. i Szacki J., cz. 8.
Warszawa: PWN: 107-168.

Seweryn Dariusz. 2014. Prehistoria – średniowiecze – romantyzm. W kręgu indoeuropejskich
tematów mitologicznych: od Dumézila do Słowackiego. Warszawa: IBL PAN.

Shippey Thomas Alan. 2004. J.R.R. Tolkien pisarz stulecia. Tł. Kokot J. Poznań: Zysk
i S-ka.

Steel Flora A. (red.) 1994. English Fairy Tales. London: Wordsworth Classics.

Tolkien John Ronald Reuel. 1997. Hobbit, czyli tam i z powrotem. Tł. Skibniewksa M.
Warszawa: Iskry.

Tolkien John Ronald Reuel. 2013. Władca pierścieni. Tł. Skibniewska M. Warszawa:
Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A.

Tolkien John Ronald Reuel. 2014. Beowulf. A Translation and Commentary. Red. Tolkien
Ch. London: HarperCollins.

Tolkien John Ronald Reuel. 2015. Beowulf. Przekład i komentarz. Red. Tolkien Ch.
Tł. Staniewska K. i Sylwanowicz A. Warszawa: Prószyński i S-ka.
Pobierz


Opublikowane
2018-09-08

Cited By /
Share

Kowalik, B. (2018). MIT SKARBU WEDŁUG J.R.R. TOLKIENA W ŚWIETLE JEGO PRZEKŁADU BEOWULFA. Acta Neophilologica, 1(XVIII), 97–110. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/609

Barbara Kowalik 
Instytut Anglistyki Uniwersytet Warszawski