Mors voluntaria i literatura rosyjska. Samobójstwo jako akt twórczy, społeczny i polityczny

Iwona NDiaye

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

Suicide is, for centuries, a subject of particular interest in various fields, including philosophy, psychology and sociology. The author of this paper takes the “suicide and literature”, in order to examine selected examples of Russian literature. The analysis has highlighted the importance of a variety of typological models of suicides in literary works, as well as the determinants of suicidal behavior of Russian writers. Taken considerations include the spiritual, creative, social and sociopolitical aspects.


Słowa kluczowe:

suicidology, suicide, suicidal motif, Russian literature


Durkheim É., Samobójstwo. Studium z socjologii, przeł. K. Wakar, przedmowa A. Sułek, pod red. E. Tarkowskiej, Warszawa 2011.
Farber M.L., Theory of suicide, New York 1968.
Hołysz B., Suicydologia, Warszawa 2002.
Morys-Twarowski M., Samobójstwa na Śląsku Cieszyńskim w drugiej połowie XIX wieku w świetle „Gwiazdki Cieszyńskiej”, [w:] Człowiek wobec śmierci na przestrzeni dziejów. Materiały z VII Ogólnopolskiej Sesji Interdyscyplinarnej z cyklu „Historia – różne perspektywy”, pod red. J. Kordel, M. Sas, Warszawa 2011, s. 108.
Ojcewicz G., Włodarczyk R., Zajdel D., Zabójstwo Sergiusza Jesienina. Studium kryminalistyczno-historycznoliterackie, Szczytno 2009.
Płużek Z., Samobójstwo, [w:] Encyklopedia psychologii, pod red. W. Szewczuka, Warszawa 1998.
Zapobieganie samobójstwom: poradnik dla funkcjonariuszy służby więziennej, Światowa Organizacja Zdrowia, Genewa Warszawa 2003.
Zapobieganie samobójstwom: poradnik dla nauczycieli i innych pracowników szkoły, Światowa Organizacja Zdrowia, Warszawa 2007.
Zilboorg G., Differential diagnostic types of suicide, „Archives of Neurology and Psychiatry” 1936, t. 35, s. 271.
Алданов М., Самоубийство, Нью-Йорк 1958.
А сердце рвётся к выстрелу..., Эллис Лак, Москва 2003.
Бердяев Н., О рабстве и свободе человека, Москва 1995.
Бердяев Н., О рабстве и свободе человека. Опыт персоналистической метафизики, YMCA-Press, Париж [1939].
Бердяев Н., О самоубийстве. Психологический этюд, Москва 1992.
Браун Н., Есенин, казненный дегенератами, „Новый Петербург” nr 14 (778), 13 kwietnia 2006.
Браун Н., Есенин, казненный дегенератами. Подробности гибели поэта рассказывает сын очевидца событий, <www.rusk.ru> (dostęp: 29.07.2013).
Галактионова О., Самоубийство: литературно-философский аспект, [w:] Сборник тезисов докладов научной конференции „Единство и национальное своеобразие в мировом литературном процессе”, вып. 7, Санкт-Петербург 2003, s. 39–40.
Галактионова О., Самоубийство: постановка проблемы и история вопроса (культурологический аспект), [w:] Ученые записки института непрерывного педагогического образования, вып. 4, кн. 2, Великий Новгород 2002, s. 217–220.
Каблуков B., Концепт „самоубийство” в русской литературе 1920–1930 годов, <www.zpu-journal. ru/e-zpu/2008/5/Kablukov_suicide/> (dostęp: 30.07.2012).
Кедров К., Как добили Маяковского, <video.mail.ru/mail/kedrov42/6/493.html> (29.07.2013).
Кедров-Челишев К., Убийство Маяковского не раскрыто, „Известия” 1993, nr 67, <www.stihi.ru/2008/06/07/2103> (dostęp: 29.07.2013).
Комплексные исследования в суицидологии. Сб. статей, Москва 1986.
Коростылева В., Тайна смерти Маяковского, <www.abc-people.com/phenomenons/death/doc-2.htm> (dostęp: 29.07.2013).
Кузнецов В., Тайна гибели Есенина. По следам одной версии, Москва 1998.
Кузнецов В., Сергей Есенин. Тайна смерти (казнь после убийства), Санкт-Петербург 2004.
Кузнецов В., Есенин. Казнь после убийства, Санкт-Петербург 2006.
Ловецкая Т.Ю., Поплавский Борис Юлианович – Откровения Бориса Поплавского, „Наше наследие” 1996, nr 37, <http://ru-lib.3dn.ru/publ/poplavskij_boris_julianovich_otkrovenija_borisa_poplavskogo/1-1-0-808> (dostęp: 30.07.2013).
Лотман Ю.М., Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века, „Труды по знаковым системам” (Тарту) 1977, t. 8.
Лотман Ю.М., Беседы о русской культуре, s. 215–223.
Млечин Л., Маяковский. Последняя любовь, последний выстрел, „Документальное кино”, <www.youtube.com/watch?v=6xeszaMGoig> [dostęp: 29.07.2013].
Паперно И., Самоубийство как культурый институт, Москва 1999, s. 5. Wersja elektroniczna dostępna na stronie: „Энциклопедия культуры” <http://ecdejavu.ru/s/Suicide.html> (dostęp: 8.04.2014).
Пастернак Б., Размышление о природе творчества, [w:] В. Микушевич, Герменевтика и понимание художественного текста, „Академические тетради”, <www.independent-academy.net/science/tetradi/1/mikushevich.html> (dostęp: 30.08.2013).
Скорятин В., Маяковский: „Кто, я застрелился. Такое загнут!”, „Чудеса и приключения” 1995, nr 2, <http://a-nomalia.narod.ru/chip/4.htm> (dostęp: 29.07.2013).
Тетюцкий П., Самоубийство и писатели – научно-исследовательская работа, 2011, <www.proza. ru/2011/01/17/1788> (dostęp: 20.08.2013).
Чхартишвили Г., Писатель и самоубийство, Москва 2001.
Хлысталов Э., Тайна гостиницы „Англетер”, Москва 1991.
Хлысталов Э., Тайна убийства Сергея Есенина, предисловие И. Сипачевой, Москва 1991.
Хлысталов Э., Тайна гибели Есенина. Записки следователя из „Англетера”, Москва 2005.
Эрдман Н.Р., Самоубийца: Пьесы. Интермедии. Переписка с А. Степановой, Екатеринбург 2000.
Якунин И., Самоубийца, „Дело” 1875, nr 11.
[online] <http://mediacentr.info/pl/criminal/najnowsza-wersja-okolicznoeshci-i-przyczyny-eshmierci-sergiusza-jesienina-od-zlecenia-do-ekshumacji__253> (dostęp: 30.08.2013).
<http://lib.ru/RUSSLIT/ALDANOW/samoubijstwo.txt> (dostęp: 28.06.2013).
Pobierz


Opublikowane
2018-10-14

Cited By /
Share

NDiaye, I. (2018). Mors voluntaria i literatura rosyjska. Samobójstwo jako akt twórczy, społeczny i polityczny. Acta Polono-Ruthenica, 1(XX), 91–102. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1718

Iwona NDiaye 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie