Frontowik, gławnowierch, opołczeniec, czyli rosyjska terminologia wojskowa w międzywojennej prasie warszawskiej

Joanna Joachmiak-Prażanowska

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy


Abstrakt

Russified words concerning army field have been presented in the given article. They were excerpted from “Tygodnik Ilustrowany”. The author explores all annuals of the questioned newspaper, namely the period 1918–1939. She tried to interpret in a semantic way the collected lexical russicisms in respect of their definitions in definitional dictionaries of Polish language, in etymological dictionaries and in other sources. The following topic groups concerning the army were distinguished taking into consideration the noted lexicon, topic groups differing as far as the meaning is concerned: weapon names, military reinforcement, divisions and subdivisions, rank and military occupational specialty, soldiers designation and armies names. Formal and semantic borrowings dominated in the field. Word-formative calques were found on the second place. Semantic calques represented the smallest group.


Słowa kluczowe:

military terminology, Warsaw press, Russian lexis


Bizior-Ociepa Renata. 1999–2000–2001. O zasobie i funkcjach leksyki wojskowej i religijnej w utworach Jędrzeja Kitowicza. Prace Naukowe. „Pedagogika” 8–9–10: 999–1013.
Bochnak Anna. 1975. Nazwy białej broni w języku polskim i francuskim. „Język Polski” nr 5: 364–370.
Karaś Halina. 1992. Kalki semantyczne z języka rosyjskiego w polszczyźnie II połowy XIX i początków XX w. w świetle ówczesnych źródeł poprawnościowych. W: Studia nad słownictwem XIX wieku. T. I. Red. Kupiszewski W. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA: 105–137.
Klemensiewicz Zenon. 1960. W poszukiwaniu środków naprawy języka prasy polskiej. „Nowa Kultura”: 5–6.
Klemensiewicz Zenon. 1999. Historia języka polskiego. Wyd. VII. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Naukowe. Kmiecik Zenon. 1981. Prasa warszawska w latach 1908–1918. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Naukowe.
Marciniak Stanisław. 1987. Język wojskowy. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.
Paczkowski Andrzej. 1980. Prasa polska w latach 1918–1939. W: Historia prasy polskiej. T. III. Red. Łojek J. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Naukowe.
Szlesiński Iwo. 1985. Słownictwo wojskowe w wybranych tekstach literackich i historycznych XVII wieku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Walczak Bogdan. 1982. Z zagadnień etymologizacji zapożyczeń romańskich w języku polskim. Język. Teoria. Dydaktyka. Materiały V Konferencji Młodych Językoznawców-Dydaktyków. Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna: 172–194.
Pobierz


Opublikowane
2018-10-07

Cited By /
Share

Joachmiak-Prażanowska, J. (2018). Frontowik, gławnowierch, opołczeniec, czyli rosyjska terminologia wojskowa w międzywojennej prasie warszawskiej. Acta Polono-Ruthenica, 2(XXII), 65–77. https://doi.org/10.31648/apr.1325

Joanna Joachmiak-Prażanowska 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy