Przegląd literatury ukraińskiej w przekładach na język polski po 1989 roku

Mirosława Czetyrba-Piszczako

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0001-5270-3822


Abstrakt

The article aims at presenting an outline of the Ukrainian literature that has been popularised on the Polish publishing market after 1989. The transformation taking place in Ukraine encouraged Poles’ interest in their south-eastern neighbour. This popularity is not yet reflected in their acquaintance with Ukrainian literature published in Poland. This shows that Ukraine is still perceived through a political rather than literary or cultural perspective. The undertaken analysis revealed that the range of Ukrainian literature in translation offered by Polish publishing houses is not, however, as modest as it might be expected judging by its little popularity.


Słowa kluczowe:

Polish translation, Polish publishing, Ukrainian literature in translation


Agiejewa Wira. 2005. Między autentyzmem a imitacją. W: Literatury słowiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy. T. 1: Transformacja. Red. Janaszek-Ivaničkova H. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa: 155–170.
Gundorova Tamara. 2005. Pìslâčornobilʹsʹka bìblìoteka: Ukraïnsʹkij lìteraturnij postmodern. Kiïv: Kritika [Гундорова Tамара. 2005. Післячорнобильська бібліотека: Український літературний постмодерн. Київ: Критика].
Kornijenko Agnieszka. 1998. Ukraiński modernizm. Kraków: Universitas.
Kowalska Anna. 2011. Natalka Śniadanko laureatką nagrody literackiej im. Conrada. (online) http://culture.pl/pl/artykul/natalka-sniadanko-laureatka-nagrody-literackiej-im-conrada (dostęp 19.08.2017).
Literatura jest potrzebna – jak jedzenie czy kochanie się. Wywiad z Tarasem Prochaśko. (online) http:// www.pociag76.pl/img/okladki/spec1b.pdf (dostęp 2.03.2014).
Lubka Andrij. 2013. Ukraińska literatura współczesna. (online) http://portliteracki.pl/przystan/teksty/ukrainska-literatura-wspolczesna (dostęp 12.08.2017).
Mokry Włodzimierz. Wasyla Stusa droga do niepodległej Ukrainy. (online) http://www.nestor.cracow. pl/Wydawnictwo/kzu_1_2/25_mokry_stus.htm (dostęp 30.03.2014).
Nabytowycz Ihor. 2005. Łamanie tabu: przestrzeń subkulturowa w ukraińskiej prozie postmodernistycznej. W: Literatury słowiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy. T. 4: Mniejszości. Red. Dąbrowski M. Warszawa: Kolor Plus: 218–230.
Olszewska Małgorzata. 2016. Najlepszy moment w historii. (online) http://e-radar.pl/pl/magazyn/09-2014/najlepszy,moment,w,historii,2.html (dostęp 12.08.2017).
Rubczak Bohdan. 1995. Ponieważ nie mamy czasu: najnowsza poezja ukraińska. „Literatura na Świecie” nr 10: 192–217.
Saturczak Łukasz. UKRAINA 2012: Niczego o nas nie ma w konstytucji. (online) http://www.dwutygod- nik.com/artykul/3621-ukraina-2012-niczego-o-nas-nie-ma-w-konstytucji.html (dostęp 2.04.2014).
Slivinsʹkij Ostap. 2009. Polʹsʹka situacìâ narazì ê unìkalʹnoû. (online) http://litakcent.com/2009/05/14/ ostap-slyvynskyj-polska-sytuacija-narazi-je-unikalnoju/ (dostup 17.06.2015) [Сливинський Остап. 2009. Польська ситуація наразі є унікальною. (online) http://litakcent.com/2009/05/14/ ostap-slyvynskyj-polska-sytuacija-narazi-je-unikalnoju/ (доступ 17.06.2015)].
Wach Jarosław. 2012. Jeśli chodzi o lirykę ukraińską – wszystkie drogi prowadzą do Lublina. Czytanie Ukrainy w Akcencie – Noc kultury 2012. „Akcent” nr 3. (online) http://www.akcentpismo.pl/pliki/ nr3.12/wach.html (dostęp 3.04.2014).
Pobierz


Opublikowane
2018-10-07

Cited By /
Share

Czetyrba-Piszczako, M. (2018). Przegląd literatury ukraińskiej w przekładach na język polski po 1989 roku. Acta Polono-Ruthenica, 2(XXII), 103116. https://doi.org/10.31648/apr.1328

Mirosława Czetyrba-Piszczako 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0001-5270-3822