Polskie akcenty w publicystyce Aleksandra Sołżenicyna

Izabella Siemianowska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstrakt

Poland and Polish people are shown in the Aleksandr Solzhenitsyn’s writing in the context
of complicated Polish-Russian relations. In Repentance and Self-limitation the author criticises Polish nation for being unable to repent and admit making mistakes in the past in a historical context. At the same time he claims that Russians have a natural ability to repentance, that is a condition of a moral renewal of a nation. Nevertheless, the overall picture of the Polish nation in Solzhenitsyn’s writing is positive. This Russian Nobel prize winner highlights Polish courage, pride and their undeterred struggle for freedom. In The Gulag Archipelago the author eternalises a Polish scientist named Jerzy Wegierski, a prisoner of a forced labour camp, who had been Solzhenitsyn’s friend till his death.
It is also very important to highlight Solzhenitsyn’s respect and attitude toward the Pope John Paul II. The article is an attempt to recall and analyse Polish features in the Aleksandr Solzhenitsyn’s writing.


Słowa kluczowe:

writing, Polish features, Aleksandr Solzhenitsyn, The Gulag Archipelago, Jerzy Wegierski


Klich Aleksandra, Krzyk Józef. 2008. Polak z Archipelagu. (online) https://www.tygodnikpowszechny.pl/polak-z-archipelagu-131255 (dostęp 26.11.2017).
Orłowski Jan. 1997. Historia Polski w ocenie Aleksandra Sołżenicyna. W: Aleksander Sołżenicyn i Polska. Red. Litwinow J. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu: 9–21.
Pearce Joseph. 1999. Sołżenicyn. Dusza na wygnaniu. Przeł. Fladziński W. Warszawa: Prószyński i S-ka. Pomianowski Jerzy. 2008. Nikt go nie rozumiał tak jak Polacy. (online) https://www.tvn24.pl/kultura-styl,8/nikt-go-nie-rozumial-tak-jak-polacy,66619.html (dostęp 26.11.2017).
Poręba Stanisław. 1992. Aleksander Sołżenicyn. Katowice: Wydawca „Śląsk” Sp. z o.o.
Sołżenicyn Aleksander. 1991. Jak odbudować Rosję? Przeł. Zychowicz J. Kraków: Wydawnictwo Arka.
Sołżenicyn Aleksander. 1992. Żyj bez kłamstwa. Publicystyka z lat 1973–1980. Wyb. i przeł. Wołodźko-Butkiewicz A. Warszawa: Wydawnictwo Editions Spotkania.
Suchanek Lucjan. 1996. Świadek epoki. Twórczość Aleksandra Sołżenicyna. W: Dać świadectwo prawdzie. Portrety współczesnych pisarzy rosyjskich. Red. Suchanek L. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”: 111–154.
Wołodźko-Butkiewicz Alicja. 2004. Od pieriestrojki do laboratoriów literatury. Przemiany we współczesnej prozie rosyjskiej. Warszawa: Wydawnictwo „Studia Rossica”.
Pobierz


Opublikowane
2018-10-02

Cited By /
Share

Siemianowska, I. (2018). Polskie akcenty w publicystyce Aleksandra Sołżenicyna. Acta Polono-Ruthenica, 3(XXII), 73–82. https://doi.org/10.31648/apr.1249

Izabella Siemianowska 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie