RECENZENCI

RECENZENCI „Acta Polono-Ruthenica” 2011-2014

Franciszek Apanowicz (Uniwersytet Gdański, Polska)
Aleksiej Dmitrowski (Bałtycki Uniwersytet Federalny im. I. Kanta w Kaliningradzie, Rosja)
Stefan Grzybowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
Andrzej Ksenicz (Uniwersytet Zielonogórski, Polska)
Czesław Lachur (Uniwersytet Opolski, Polska)
Natalia Lichina (Bałtycki Uniwersytet Federalny im. I. Kanta w Kaliningradzie, Rosja)
Leonid Malcew (Bałtycki Uniwersytet Federalny im. I. Kanta w Kaliningradzie, Rosja)
Halina Mazurek (Uniwersytet Śląski, Polska)
Joanna Mianowska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska)
Joanna Orzechowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
Walenty Piłat (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
Larysa Pisarek (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
Helena Pociechina (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
Irena Rudziewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
Michał Sarnowski (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
Małgorzata Semczuk-Jurska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Andrzej Sitarski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
Nikołaj Szamne (Uniwersytet Państwowy w Wołgogradzie, Rosja)
Jelena Szeptuchina (Uniwersytet Państwowy w Wołgogradzie, Rosja)
Swietłana Waulina (Bałtycki Uniwersytet Federalny im. I. Kanta w Kaliningradzie, Rosja)

RECENZENCI/ REVIEWERS „Acta Polono-Ruthenica” 2015

Franciszek Apanowicz (Uniwersytet Gdański, Polska) Ludmiła Babienko (Uralski Uniwersytet Federalny, Rosja) Nina Barszczewska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Jan Czykwin (Uniwersytet w Białymstoku, Polska) Leonid Malcew (Bałtycki Uniwersytet Federalny im. I. Kanta w Kaliningradzie, Rosja)
Teresa Pluskota (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska)
Andrzej Sitarski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
Lucjan Suchanek (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Halina Twaranowicz (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)

RECENZENCI/ REVIEWERS „Acta Polono-Ruthenica” 2016

Franciszek Apanowicz (Uniwersytet Gdański, Polska) Nina Barszczewska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Iryna Betko (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
Jolanta Brzykcy (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
Halina Chałacińska-Wiertelak (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
Wojciech Michał Chlebda (Uniwersytet Opolski, Polska)
Jan Czykwin (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
Piotr Fast (Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsku-Białej, Polska)
Adam Fałowski (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Anna Horniatko-Szumiłowicz (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
Bronisław Kodzis (Uniwersytet Opolski, Polska) Stefan Kozak (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Bogusław Mucha (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)
Joanna Mianowska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska)
Iwona Anna NDiaye (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
Grzegorz Ojcewicz (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Polska)
Joanna Orzechowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
Walenty Piłat (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
Michał Sarnowski (Uniwersytet Wrocławski, Polska) Andrzej Staniszewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
Halina Twaranowicz (Uniwersytet w Białymstoku, Polska) Wanda Zmarzer (Uniwersytet Warszawski, Polska)