W czasopiśmie „Acta Polono-Ruthenica” prezentowane są wyniki badań naukowych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa i przekładoznawstwa oraz aktualne problemy badawcze. Czasopismo stanowi platformę wymiany doświadczeń i interdyscyplinarnego dyskursu naukowego polskich i zagranicznych specjalistów z różnych dyscyplin naukowych. Zasadniczy przedmiot refleksji naukowej stanowią polskie i wschodniosłowiańskie powiązania kulturowe, literackie i językowe, ze szczególnym uwzględnieniem literatury białoruskiej, rosyjskiej i ukraińskiej.  (więcej)

Prace publikowane w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND).

    

ISSN: 1427-549X (Print) ISSN: 2450-0844 (Online)

licencja          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 


  • BazHUM
  • CEEOL
  • CEJSH
  • ERIH PLUS
  • POL-INDEX
  • INDEX COPERNICUS
  • CEON Biblioteka Nauki
  • WorldCat

MNISW
20

Index Copernicus
77,66